Sökning: "läge"

Visar resultat 1 - 5 av 1558 uppsatser innehållade ordet läge.

 1. 1. Urbana dödsfällor? - En jämförande demografisk studie av stad/landsbygd i Sverige år 1750–1800 med hänsyn till teorin ”urban graveyard”

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tommy Andersson; [2022-02-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förindustriella städer var under tidigmodern tid ofta smutsiga, osanitära, trångbodda platser där sjukdomar lätt kunde härja med hög dödlighet som resultat. Trots detta fanns en attraktionskraft i städerna. LÄS MER

 2. 2. Lastkapacitet hos murar byggdamed C3Cblocksystem® -Explosionslaster

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Linus Nimb; Stina Jonsson; [2022]
  Nyckelord :explosion load; protective walls; concrete; Eurocode 2; MSB; C3C; explosionslast; skyddsmur; betong; Eurocode 2; MSB; C3C; splitterverkan; hållfasthet; skjuvning; dymlingsverkan; glidning; stjälpning; markbärighet; utböjning;

  Sammanfattning : Under den senaste tiden har det upplevts en större oro i omvärlden och fred är inte längreen självklarhet i Europa. Människor är oroliga för den eskalerande situationen i Europaoch det har skapat ett osäkert säkerhetspolitiskt läge i världen. LÄS MER

 3. 3. Predicting Treatment Performance Using Ternary Plot : Macronutrients’ impact on biomass conversion efficiency

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Madeleine Gobl; [2022]
  Nyckelord :Black soldier fly; organic waste treatment; biomass conversion efficiency; treatment performance; macronutrients; ternary plot; organic waste; amerikansk vapensflugan; triangulär diagram; organiskt avfallsbehandling; organiskt avfall; behandlingseffektivitet; biomassomvandlings-effektivitet; makronäringsämnen;

  Sammanfattning : Black soldier fly larvae (BSFL) waste treatment is becoming a more sought-after organic waste treatment since it produces larvae for animal feed as well as fertilizer, the need for prediction and optimization of treatment performance increases. This study aims to predict biomass conversion efficiency (BCE) for waste going into treatment, using only the nutritional data from other studies as it could give a good performance estimation while using available data. LÄS MER

 4. 4. Test and Calibration of CUBES: a CubeSat X-ray Detector

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Caroline Holmberg; [2022]
  Nyckelord :Applied Physics; Astroparticle Physics; Tillämpad fysik; Astropartikelfysik;

  Sammanfattning : CUBES is an X-ray detector that will be placed aboard the KTH 3U CubeSat mission, MIST. Its purpose is to detect high energy X-rays as well as to test various components in a space environment. Two CUBES will be placed on the satellite. Each CUBES consists of a printed circuit board (PCB) with three multi pixel photon counters (MPPCs). LÄS MER

 5. 5. Towards a tunable, wide-band acoustic transducer operating in the quantum regime.

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad fysik

  Författare :Abel Hugot; [2022]
  Nyckelord :Hybrid quantum systems; Acoustics; Impedance matching; SQUIDs; Hybrida kvantsystem; Akustik; Impedansanpassning; SQUIDs.;

  Sammanfattning : In the past decade we have seen fast development of new quantum technologies that promise to revolutionise communications and computing. Many different routes are explored to physically implement such quantum technologies. Among others, we can mention superconducting circuits, spin-based devices and photonic devices. LÄS MER