Sökning: "lägesord i förskolan"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden lägesord i förskolan.

 1. 1. "Andra sidan, många bilar!" : En studie i hur barn kommunicerar matematiska begrepp i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linda Hådell; [2017]
  Nyckelord :Matematiska begrepp; förskola; fri lek; kommunikation;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att få kunskap om vilka matematiska begrepp barn i förskolan använder sig av när de kommunicerar matematik i den fria leken inomhus på förskolan och hur de kommunicerar begreppen. För att kunna utgå från barnen och utveckla de pedagogiskt styrda matematiska aktiviteterna är det värdefullt att veta vilken kunskap barnen redan har. LÄS MER

 2. 2. Barn matematiserar i förskolan : - en studie om hur små barn sorterar och klasificerar

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

  Författare :Snjezana Nilsson; Ida Johansson; [2014]
  Nyckelord :matematiska begrepp; klassificering; likheter; skillnader; sortering;

  Sammanfattning : Abstrakt Med detta examensarbete ville vi undersöka hur barn i förskolan sorterar och klassificerar samt vilka matematiska begrepp de använder sig av. För att få svar på våra frågor har vi observerat och intervjuat barnen medan de fått ett av oss utvalt material att använda sig av. LÄS MER

 3. 3. Matematik - med hjälp av sagor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Nathalie Chung; Linda Svensson; [2011]
  Nyckelord :Berättelser; Förskola; Matematik; Sagor; Utveckling;

  Sammanfattning : Barn har oftast under sin uppväxt kommit i kontakt med sagor och berättelser då det oftast finns böcker i hemmen och på förskolan. Under våra vft perioder (verksamhetsförlagd tid) i olika förskolor har vi fått uppleva att barnlitteratur inte används i så stor utsträckning som vi hade förväntat oss. LÄS MER

 4. 4. Matematik utomhus : Ett utvecklingsarbete för förskolebarn "läsa, skriva, räkna"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Birgitta Dalemo; Emma Norberg; [2011]
  Nyckelord :förskola; matematiskt lärande; meningsfulla sammanhang; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta utvecklingsarbete var att vi ville genom utomhuspedagogik ge möjlighet för barns utveckling och lärande inom matematik och undersöka barns uppfattningar om matematik. Vi har planerat och genomfört matematikaktiviteter i utomhusmiljö. LÄS MER

 5. 5. Små barn leker med matematiska begrepp : En studie om i vilka spontana lektyper förskolebarn använder jämförelseord och lägesord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Maria Nordin; Johannah Tapper; [2009]
  Nyckelord :Mathematical concepts; spontaneous play; preschool; Matematiska begrepp; spontan lek; förskola;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka i vilka spontana lektyper inomhus, förskolebarn uttrycker matematiska begrepp. Bakgrunden till studien är att vi anser att matematikarbetet på förskolan ska utgå från barnens perspektiv och då har leken en viktig betydelse. LÄS MER