Sökning: "lägga golv"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden lägga golv.

 1. 1. Golvavjämningsmassor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sofia Persson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att få plana golv att använda som golvyta eller lägga en annan golvyta på är olika avjämningsmassor en lösning. Med ett brett utbud av avjämningsmassor och svårigheter med att fördela avjämningsmassan jämt utöver en yta krävs en bred kunskap inom området. LÄS MER

 2. 2. Beräkningsmetod för lufttäthet i flerbostadshus : Analys av areametoder samt grund för framtagning av en branschstandard

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Malin Bergkrantz; Sara Kviberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Människans påverkan på klimatet är stor och för att klara de uppsatta klimatmålen krävs det förändring. Förbättringar inom byggsektorn kan minska energianvändningen mycket och är därmed ett viktigt område att fokusera på. Energianvändningen kan reduceras på en mängd olika sätt. Denna rapport behandlar området lufttäthet. LÄS MER

 3. 3. Beräkningsmetod för lufttäthet i flerbostadshus : Analys av areametoder samt grund för framtagning av enbranschstandard

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Malin Bergkrantz; Sara Kviberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Människans påverkan på klimatet är stor och för att klara de uppsatta klimatmålen krävs det förändring. Förbättringar inom byggsektorn kan minska energianvändningen mycket och är därmed ett viktigt område att fokusera på. Energianvändningen kan reduceras på en mängd olika sätt. Denna rapport behandlar området lufttäthet. LÄS MER

 4. 4. Ett hus utan tak

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Maria Öhman; [2015]
  Nyckelord :Kulturskola; Älvsjö; Elever; Skola; Kultur; Rum; Betong; Ek; Glas; Upp; Ner; Vägg; Golv; Tak;

  Sammanfattning : Innan jag började läsa arkitektur var jag dansare i många år. Då låg jag ofta på golvet och tittade i taket. Så pass länge att taket tillslut blev en vägg. Jag har också snurrat mig yr så att rummets gränser suddats ut, så att upp blev ner och ner blev upp. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar gummigolv i grisningsboxen suggans liggtider, liggbeteende och hennes tid för att lägga sig?

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Nina Winter; [2014]
  Nyckelord :pigs; sows; farrowing pen; rubber flooring; rubber mats; lying behaviour; lying down;

  Sammanfattning : In the farrowing pens the amount of bedding material and the quality of the concrete floor has a huge impact on both the sow and the piglets. In this study imbedding of rubber flooring on the solid area in the farrowing pen was used to see if it had any effects on the sows lying behaviour when compared to concrete. LÄS MER