Sökning: "läggning"

Visar resultat 1 - 5 av 365 uppsatser innehållade ordet läggning.

 1. 1. Det historiska kubbgolvets konstruktion - en arbetsbeskrivning ur ett hantverkarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linnea Halldin; [2023-05-16]
  Nyckelord :Historical end grain wood block floors; work instruction; kubbgolv; kubb; konstruktion; läggning; arbetsbeskrivning;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to explain the construction of the historical end grain wood block floors and how it was laid in order to contribute with increased knowledge about the historical end grain wood block floors in general and how such a floor can be laid today. To achieve this, a case study of an existing historical end grain wood block floor is made with a forensic perspective. LÄS MER

 2. 2. Innebörden av heteronormen i undervisningen inom grundsärskolan : En kvalitativ studie om innebörden av heteronormen inom undervisningen på grundsärskolan mot läroplanen ämnen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Anton Degerfeldt; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the meaning of heteronormativity within the elementary special school. With the hope to contribute to an increased understanding of teachers work against heteronormative within the primary special school. LÄS MER

 3. 3. Livscykelanalys av grundläggning - En fallstudie av 11 projekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Marilena Iulia Cismaru; Tove Ahlgren; [2023]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Efter en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2022 infördes krav på klimatdeklarationer vid uppförande av nya byggnader. Syftet med ändringen är att samla in data och statistik för att i framtiden kunna införa gränsvärden på klimatpåverkan. LÄS MER

 4. 4. STEREOTYPICAL OR NON-STEREOTYPICAL? : WHICH HATE CRIMES ARE EASIER TO CATEGORIZE?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Maria Blem; Stephanie Kruuse av Verchou; [2023]
  Nyckelord :Expressions of hate motive; hate crimes; majority-on-minority cases; minority-on-minority cases; police reports; stereotyping; Hatbrott; majoritet-på-minoritet fall; minoritet-på-minoritet fall; stereotyper; uttryck av hatmotiv;

  Sammanfattning : Hate crime is an umbrella concept where the motive is to violate an individual or group based on their ethnicity, skin color, religious beliefs, sexual orientation, or gender identity or expression. This study examined police reports from the year 2018, marked as hate crimes. LÄS MER

 5. 5. Han, hon, hen eller den – Spelar det någon roll? : En intervjustudie om hur heteronormen och socialarbetares kunskap om HBTQI påverkar det professionella mötet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Tove Atterby; Emma Pärmesjö; [2023]
  Nyckelord :HBTQI; heteronorm; handlingsutrymme; kategorisering; socialarbetare;

  Sammanfattning : Homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter samt intersexpersoner (HBTQI) är en grupp som ofta utsätts för diskriminering och kränkningar utifrån sexuell läggning, könsuttryck och/eller könsidentitet. Till följd av detta är det extra viktigt att socialarbetare besitter kunskap om HBTQI, då kunskap föranleder ett adekvat bemötande. LÄS MER