Sökning: "lägstalöner
"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet lägstalöner
.

 1. 1. Får man mer av ett minimum? : En spelteoretisk modell av minimilöners effekt på löneförhandlingar.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Sofie White; [2018]
  Nyckelord :spelteori; minimilöner; löneförhandling; produktivitet; lägstalöner
;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks löneförhandlingar med och utan en minimilön i en dynamisk spelteoretisk modell. Med hjälp av antaganden om modellens arbetsmarknad kan olika spel konstrueras där varje spel representerar en enskild löneförhandling mellan en arbetssökande individ och ett företag. LÄS MER

 2. 2. En mer inkluderande arbetsmarknad? : En studie kring lågkvalificerade arbeten med lägstalöner för nyanlända

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Lovisa Youssef; Tijana Zelic; [2017]
  Nyckelord :lågkvalificerade arbeten; lägstalöner; nyanlända; lönestruktur; lönespridning; minimilön;

  Sammanfattning : Studien redogör för de predikterade effekterna av införandet av lågkvalificerade arbeten med lägstalöner för nyanlända. Resultaten baserar sig på litteraturstudier i form av rapporter samt data hämtad från statistiska organisationer och myndigheter. LÄS MER

 3. 3. Arbete, framtid och ideologi - En ideologianalys av Svenskt Näringsliv och LO och debatten om sänkta lägstalöner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katarina Anderson Käppi; [2016]
  Nyckelord :ideologi; arbete; framtid; expertkunskap; Svenskt Näringsliv; LO; Social Sciences;

  Sammanfattning : The essay explores the legitimizing, rationalizing, universalizing and naturalizing effects of ideology with focus on the Swedish trade union LO and employers’ organization Svenskt Näringsliv. The material consists of two reports both concerning the issue of lowering the minimum wage. LÄS MER