Sökning: "läkare internet"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden läkare internet.

 1. 1. Audible Healthcare Online : Towards Online Digital Healthcare Services Accessible for Users of Screen Readers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ellinor Bakhuizen; [2021]
  Nyckelord :Visual impairment; Screen reader; Telemedicine; Digital healthcare; Accessibility; Synnedsättning; skärmläsare; digital vård; nätläkare; tillgänglighet;

  Sammanfattning : In the last few years, and especially since the start of the COVID-19 pandemic, healthcare services have been moving online. Today, patients can book appointments with doctors and read their medical records in apps and web services. It is important that these services are equally accessible to all patients, regardless of for example disability. LÄS MER

 2. 2. An Analysis of the Reliability of Internet-Based Symptom Checkers

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Eva Despinoy; Sarah Narrowe Danielsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Symptom checkers are online tools used for suggesting diagnoses and/or giving triage advice based on symptoms inputted by a person. The purpose of this study is to investigate if some specific symptom checkers are reliable by analyzing the diagnosis results and triage advice given when inputted with specific symptoms, and by comparing the questions asked by the different checkers. LÄS MER

 3. 3. Äldre personers erfarenheter av användning av e-hälsa. : En kvantitativ studie i samarbete med Swedish National Study on Aging and Care Blekinge

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Erika Bengtsson; Yasemin Yolver; [2019]
  Nyckelord :SNAC; e-hälsa; hälsoinformatik; äldre personer; IKT; internetanvändning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den äldre befolkningen ökar och det kommer behövas mer resurser i vården. E-hälsa är en del av den digitalisering som pågår i vården och patienter förväntas behöva acceptera vård som levereras via nätet. Det har däremot visat sig vara problematiskt för äldre personer att använda sig av e-hälsotjänster. LÄS MER

 4. 4. Har fysisk aktivitet positiv effekt vid mild till måttlig depression?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ida Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Depression; depressiva symptom; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligaste formen av depression är egentlig depression som kan delas in i tre undergrupper: mild, måttlig och svår. Var femte vuxen i Sverige får en depressionsdiagnos minst en gång under sin livstid. Inom några år kommer depression att vara det största folkhälsoproblemet enligt världshälsoorganisationen (WHO). LÄS MER

 5. 5. Digitalisering inom sjukvården : En kvalitativ studie om digitaliseringens påverkan av den traditionella sjukvården

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Henrik Gartman; Tina Miletovic; Dina Rogonja; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; sjukvård; primärvård; kvalitet;

  Sammanfattning : Digitala vårdmöten är ett omdiskuterat ämne i Sverige sedan det fria vårdvalet infördes. I loppet av minuter kan du infinna dig i ett möte med en läkare vart du än är i världen, så länge du har uppkoppling. LÄS MER