Sökning: "läkarsekreterare"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet läkarsekreterare.

 1. 1. Från läkarens egna minnesanteckningar till vårdapparatens kommunikationsmedium Den svenska hälso- och sjukvårdens byråkratisering mellan åren 1900 och 1986 – patientinformation mellan individ och system

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Klara Müller; [2018]
  Nyckelord :healthcare; medical records; medical secretary; bureaucracy; bureaucratization; media history; the history of ideas; information history; sjukvård; patientjournaler; läkarsekreterare; byråkrati; byråkratisering; mediehistoria; idéhistoria; informationshistoria; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The focus in this thesis is on how medical patient records have developed and changed due to the modernization processes in the Swedish health care system during the period 1900– 1986. The processes are followed and analyzed by the written means of communication in use. LÄS MER

 2. 2. "Herrar (och damer) förhandlare!" : Undersökning av fackförbundspressens framställande av yrkesgruppen läkarsekreterare 1960-2015 ur ett arbetsorganisatoriskt genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Ekonomisk historia

  Författare :Matilda Swift; [2016]
  Nyckelord :Ekonomisk historia; genusperspektiv på arbetsorganisation; läkarsekreterare; fackförbund och jämstäldhet; kvinnoyrken;

  Sammanfattning : Läkarsekreterare är en i stort sett obeforskad yrkesgrupp. Det är nästan bara kvinnor som har detta yrke.  Arbetsuppgifter eller kompetens har sällan synliggjorts. LÄS MER

 3. 3. Akutjournalens övergång till digital plattform : Vad som krävs för att ersätta pappersformatet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Linda Hallström; [2015]
  Nyckelord :vårddokumentation; artefakter; pappersjournal; DiCoT;

  Sammanfattning : På akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping arbetar personalen idag med en akutjournal i pappersformat. Dokumentationen i akutjournalen påbörjas då en patient anländer till väntrummet och under patientens vistelse fylls den på med information av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. LÄS MER

 4. 4. Mapping of the referral management at the Department of Internal Medicine

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :Rebecca Kajfalk; Robert Taylor; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På Medicinkliniken, på Vrinnevisjukhuset, finns det ett behov av att kartlägga remisshanteringen på deras mottagningar. Därför avser denna rapport till att kartlägga dessa och ge rekommendationer på vilka problemområden som skulle kunna förbättras. LÄS MER

 5. 5. Vårdadministratörens professionella problematik : En kvalitativ intervjustudie med examinerade vårdadministratörer inom Västerbottens läns landsting

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Mathias Otterheim; Astrid Pettersson; [2015]
  Nyckelord :empowerment och capacity management; vårdadministratör; anställningsbarhet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka på vilket sätt vården i Västerbottens läns landsting nyttjar den kompetens som vårdadministratörer besitter efter att ha blivit examinerad från det Vårdadministrativa programmet vid Umeå universitet. Den syftade även till att studera hur vårdadministratörer bedömer förändringsmöjligheter som kan tänkas finnas för deras yrkesgrupp idag. LÄS MER