Sökning: "läkarstudent"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet läkarstudent.

 1. 1. "If it works, it works!" : en studie om FaR® på svenska läkarutbildningar

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Theresa Engborg; Anna Bohlin; [2012]
  Nyckelord :FaR; motiverande samtal; läkarutbildning; läkarstudent; hälsopedagogik; läkarprogrammet; fysisk aktivitet på recept;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet var att ta reda på vilken undervisning och vilka kunskaper läkarstudenter får om FaR på svenska läkarutbildningar samt vilka hälsopedagogiska verktyg studenterna får med sig från utbildningen för att kunna arbeta med metoden i sin framtida yrkesroll. Följande frågeställningar formulerades; Vilken utbildning om FaR ingår i de olika läkarutbildningarna i Sverige samt vilka likheter och skillnader kan utläsas? Vilka åsikter har de programansvariga vid läkarutbildningarna om utbildningen som studenterna får gällande FaR? Hur uppfattar läkarstudenterna FaR som arbetsmetod och vad anser de om den utbildning som ges om metoden? Vilka hälsopedagogiska verktyg får läkarstudenterna med sig från utbildningen för att arbeta med FaR och hur ser de på hälsopedagogik kopplat till läkaryrket?MetodEn kvalitativ ansats användes för att besvara dessa frågor. LÄS MER

 2. 2. Produkt: Läkare eller socialisering av en medicine kandidat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ola Rauer; [2002]
  Nyckelord :professionell socialisering; profession; socialisering; medicin; läkarstudent; medicinstudent; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : PROBLEM: Läkaryrket är ett komplext yrke där verklighetens obestämbarhet gör att enbart de med stor kunskap, erfarenhet och färdigheter, i förhållande till lekmannen, kan ta kvalificerade beslut. Yrken med denna beskrivning kallas professioner. LÄS MER