Sökning: "läkemedel ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden läkemedel ekonomi.

 1. 1. Intellektuellt kapital : En jämförelse av årsredovisningar mellan svenska företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olof Holm; Alexander Haglund; Jonas Sukhin; [2019]
  Nyckelord :Intellectual capital; content analysis; annual reports; pharmaceutical sector; IT-consultant sector; Bank sector; real estate sector; cross-sectional study; James Guthrie code scheme; Intellektuellt kapital; innehållsanalys; årsredovisning; Läkemedelsbranschen; IT-konsultbranschen; Bankbranschen; Fastighetsbranschen; Tvärsnittsstudie; James Guthrie kodschema;

  Sammanfattning : Paraplybegreppet intellectual capital (IC) innefattar alla former av tillgångar som saknar fysisk substans och som utgör skillnaden mellan ett företags redovisade värde och deras marknadsvärde. Två noterade företag med identiska tillgångar på balansräkningen kan alltså värderas till helt olika priser. LÄS MER

 2. 2. Delade tabletter : Problematik med delning av tabletter och dess ekonomiska konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Henriette Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Delade tabletter; ekonomi; risker;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag är det vanligt förekommande att kunder ordineras delade tabletter. Ca 10 % av alla ordinationer är på delad tablett. För många innebär det problem då ålder, sjukdomar och tablettens utformning försvårar själva delandet. LÄS MER

 3. 3. Blockchain i försörjningskedjan för läkemedel : Ökad transparens och spårbarhet i kampen mot förfalskade och undermåliga läkemedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Rasmus Enesgård Forsell; Kim Berge Hedkvist; [2019]
  Nyckelord :blockchain; pharmaceutical supply chain; Supply chain management; Smart contracts; Falsified and substandard drugs; Supply chain transparency; Supply chain traceability.;

  Sammanfattning : Falsified and substandard drugs are classified as a global problem and continue to increase as manufacturing becomes globalized and the complexity of distribution systems expands. The falsified and substandard drugs come with major health risks and socioeconomic consequences. LÄS MER

 4. 4. Enabling One-Way Leases of Temperature Controlled Containers: A Heuristic Model

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :SEBASTIAN FORSBERG; ANTON SVENSSON; [2018]
  Nyckelord :Container leasing; Pharmaceutical; One-Way Leasing; Rentals; Capacity Control; Revenue Management; Yield Management; Fleet Management; Containeruthyrning; Läkemedel; Envägsuthyrning; Uthyrning; Intäktsoptimering; Förvaltning; Styrning; Utrustning;

  Sammanfattning : There is an asymmetry in demand for transportation means of goods and commodities globally. One industry in which this trend is especially prominent is the pharmaceutical industry, where the European Union is by far the largest net exporter of pharmaceutical products globally, followed by Switzerland. LÄS MER

 5. 5. Patientens hälsokompetens kring risken att utveckla kardiovaskulär sjukdom vid ohälsosam livsstil och primär hypertoni : en enkätstudie av patienter i primärvården

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Susanne Nilsson; Madeleine Rydin; [2018]
  Nyckelord :Essential hypertension; Cardiovascular disease; Lifestyle changes; Health literacy; Person-centered care; Primär hypertoni; Kardiovaskulär sjukdom; Livsstil; Patientens hälsokompetens; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : I Sverige har cirka 2 miljoner människor diagnosen hypertoni och det är den folksjukdom som ligger bakom cirka 30 000 fall av stroke och lika många hjärtinfarkter varje år. En ökning av personer med sjukdomen hypertoni ses i världen vilket beror på att världens befolkning och den åldrande befolkningen ökar. LÄS MER