Sökning: "läkemedel marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden läkemedel marknadsföring.

 1. 1. Humor och humoristiska överdrifter vid marknadsföring av receptfria läkemedel - en analys av de beslut som fattats på området inom läkemedelsbranschens egenåtgärdssystem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Hellman; [2018]
  Nyckelord :Marknadsrätt; marknadsföringsrätt; läkemedel; humor; humoristiska överdrifter; LER; egenåtgärdssystem; självreglering; läkemedelsbranschen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att använda humor och humoristiska överdrifter vid marknadsföring av läkemedel är ett kontroversiellt ämne. De som sätter sig emot fenomenet menar att det fråntar läkemedel dess seriositet samt att det hos folket kan bidra till en ohälsosam attityd gentemot läkemedel. LÄS MER

 2. 2. Utvecklingen av svensk läkemedelsreklam för receptbelagda och receptfria läkemedel : Perioden från sekelskiftet år 1900 till nutid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Danijela Hagblom; [2018]
  Nyckelord :läkemedelsreklam; svensk läkemedelsreklam; marknadsföring; reklam; läkemedel; farmaci; läkemedelsindustri; etiska normer;

  Sammanfattning : Följande uppsats analyserar utvecklingen av läkemedelsreklam i Sverige under perioden från sekelskiftet 1900 till nutiden. Under denna period har läkemedelsreklam gått genom många förändringar. LÄS MER

 3. 3. VÄRK? LITA PÅ OSS. : Visuell retorik i marknadsföringen av konventionella läkemedel och naturpreparat.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ena Begovic; Albin Lindholm; [2017]
  Nyckelord :visuell retorik; retorik; pisteis; reklam; marknadsföring; kandidatuppsats; läkemedel;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en retorisk studie som behandlar marknadsföringen av utvalda konventionella läkemedel och naturpreparat. Studiens huvudsakliga tillvägagångssätt är att genom visuell retorik finna och analysera de delar i reklambildernas utformning som är av retoriskt intresse. LÄS MER

 4. 4. Riskanalys: Faror och risker med p-piller bestående av Ethinylestradiol (EE2) och Estradiol (E2) i Helge å

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Carolina Grandin; [2016]
  Nyckelord :Risk; p-piller; EE2; E2; Helge å; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : During the 90’s intersex individuals was found among fish downstream sewage treatment plants, this was found to be due to estrogens in the water. Today we know that one of the largest contributors of the effects on fish is 17a-ethinylestradiol (EE2). LÄS MER

 5. 5. Marknadsföring av läkemedel-Skulle internetmarknadsföring av receptbelagt läkemedel direkt till konsument understödja bättre hälsa?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Gustav Karlsson; Mariette Simonato; [2014]
  Nyckelord :Förhandsgodkända sidor; DTC; konsumenter; marknadsföring; erektil dysfunktion; läkemedelsindustri; Fristående kurs;

  Sammanfattning : This thesis aims to show the positive effects of marketing by studying whether the regulation on direct marketing to consumers of prescription drugs today prevents to consumers accurate information and better health, and how consumers relate to the possible legalization of increased marketing through controlled and information audited webpages. Methods used in this research are qualitative method, quantitative method, documents and websites studies. LÄS MER