Sökning: "läkemedel vid smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden läkemedel vid smärta.

 1. 1. Komplementära metoder som en del av postoperativ smärtbehandling

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Paulina Blanksvärd; Elin Petersson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Komplementära metoder; postoperativ smärtbehandling; postoperativ omvårdnad; akut smärta; övre bukkirurgi; evidensbaserad vård; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är individuell och komplex, den kan vara akut eller långvarig och kan orsakas av medicinska ingrepp eller sjukdom. Smärta behandlas vanligtvis med läkemedel. Dock finns det nackdelar med läkemedel där icke-farmakologiska alternativ kan vara till nytta. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av svårlindrad cancersmärta vid sjukdom och i palliativ vård : En beskrivande litteraturstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Vestin; [2022]
  Nyckelord :cancer pain; end of life; nurses experiences; qualitative; cancersmärta; livets slut; sjuksköterskors upplevelser; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Avancerad smärta är något som uppstår vid svår cancersjukdom, vilket leder till en begräsning hos patienterna. I dessa fall är det viktigt som sjuksköterska att noga analysera smärtan och administrera bästa möjliga smärtlindring, då det ska leda till en god död och patienten ska slippa lidande. LÄS MER

 3. 3. Att smärtlindra patienter med opioidberoende : Vägskälet mellan missbruk och smärtlindring

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Carl Thorborg; Moa Bertilsson; [2022]
  Nyckelord :Beroende; lidande; opioider; sjuksköterska; smärta; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en individuell upplevelse som är svår att påvisa och estimera till skillnad från andra prover inom sjukvården. Opioider är den främsta behandlingsmetoden för patienter som lider av akut och svår smärta, vilket vid överadministrering kan bidra till utveckling av missbruk. LÄS MER

 4. 4. Traditionellt växtbaserat läkemedel innehållande Tanacetum parthenium som förebyggande behandling av migrän : Reducerar behandling med kosttillskott och växtbaserat läkemedel antalet dagar med migrän?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Yenline Cao Dang; [2022]
  Nyckelord :Migrän; aura; Tanacetum parthenium; feverfew; riboflavin; koenzym Q10; magnesium; Andrographis paniculata; profylax;

  Sammanfattning : Bakgrund: Migrän är en sjukdom som orsakar huvudvärksanfall i kombination med illamående och hypersensitivitet. Det är inte helt kartlagt hur migrän uppstår men i genomförda studier har det bl.a. LÄS MER

 5. 5. Livskvalitet vid endometrios : Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jessica Tikkanen; Kim Holm; [2022]
  Nyckelord :Endometriosis; life quality; nursing care; nurse; self-care capacity; Endometrios; egenvårdsförmåga; livskvalitet; omvårdnadsåtgärd; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av tio kvinnor i världen drabbas av endometrios. Det kan vara ensmärtsam diagnos vilket behandlas med läkemedel, kirurgi och ibland i kombinationmed icke-farmakologiska interventioner. Syfte: Syftet med studien var att undersökasjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för en förbättrad livskvalitet vid endometrios. LÄS MER