Sökning: "läkemedelsdelegering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet läkemedelsdelegering.

 1. 1. Läkemedelsdelegering – en välkommen eller påtvingad uppgift?

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Lindskog; Alexandra Riski Wiklund; [2019-01-21]
  Nyckelord :läkemedelsdelegering; läkemedelsadministration; omsorgspersonal; hemtjänst; hemsjukvård;

  Sammanfattning : Background: The population is getting older and the life expectancy is expected toincrease. With increasing age, the incidence of comorbidity and drug use increases, whichplaces great demands on healthcare and care. If the elderly can not handle their medication athome, municipal health care can give assistance. LÄS MER

 2. 2. Läkemedelsdelegering på gott och på ont : En fenomenologisk studie utifrån hemtjänstpersonalens erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Evelina Frisk; Anna Vilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :läkemedelsdelegering; hemtjänstpersonal; kommunal hälso- och sjukvård; distriktssköterska; patientsäkerhet; kvalitativ forskning; livsvärld;

  Sammanfattning : Inom kommunal hemsjukvård utfärdar distriktssköterskor ofta läkemedelsdelegering till omvårdnadspersonal i hemtjänsten. Tidigare studier och kartläggningar har visat på svårigheter att följa gällande föreskrifter kring läkemedelsdelegeringar. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadspersonalens erfarenheter av utbildning och överlämnande av läkemedel inom äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Peter Wernersson; Gertrud Ovesson; [2019]
  Nyckelord :content analysis; district nurse; delegation; drug management; nursing; distriktssköterska; delegering; innehållsanalys; läkemedelshantering; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet multisjuka äldre i världen ökar stadigt. De som inte klarar att ta sina läkemedel själva är beroende av att få hjälp med detta från någon annan. I äldreomsorgen utförs läkemedelsöverlämnande av omvårdnadspersonal efter att de erhållit delegering för detta enligt SOSFS 1997:14. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskans upplevelse av läkemedelsdelegering i kommunal hemsjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lena Jonasson; Camilla Naurin; [2017]
  Nyckelord :distriktssköterska; hemsjukvård; läkemedelsdelegering; helhetsansvar;

  Sammanfattning : För att möta ett växande vårdbehov har hemsjukvården utvecklats till en alltmer komplex verksamhet. I takt med ett allt bredare sjukdomspanorama i patientens hem ställs högre krav på vårdpersonalen inom hemsjukvården. Distriktssköterskan har ett helhetsansvar i hemsjukvården att leda vården så att den blir god och säker. LÄS MER

 5. 5. Läkemedelshantering - undersköterskors erfarenheter med en personlig delegering. En studie inom kommunal hemtjänst.

  Magister-uppsats,

  Författare :Ingela Leibring-Sandelin; [2011-02-22]
  Nyckelord :Undersköterska; läkemedel; delegering; reell kompetens;

  Sammanfattning : IntroduktionSveriges befolkning blir allt äldre och många bor kvar i sitt hem med hjälp av kommunal hemtjänst. Flera är svårt sjuka och konsumerar mycket läkemedel. Sjuksköterskan ansvarar för ett stort antal vårdtagare och delegerar läkemedelshantering till undersköterskan. LÄS MER