Sökning: "läkemedelsfri"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet läkemedelsfri.

 1. 1. Att vara alkohol, drog och läkemedelsfri : – Vägen dit.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Fiorella Bastidas; Marjan Fadirouz; [2015]
  Nyckelord :Alkohol; droger; förändringsprocess; missbruk; strategi; verktyg; vändpunkt.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det gör ont : Läkemedelsfri smärtlindring med stöd av grindteorin ur ett patientperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Britt-Marie Larsson; Maria Crantz; [2013]
  Nyckelord :non-pharmacological; pain; pain management; pain relief; nurse; nursing; gate-control theory; complementary; adjuvant; adjunct; alternative; supplement; icke-farmakologisk; läkemedelsfri; smärta; smärtbehandling; smärt-lindring; sjuksköterska; omvårdnad; grindteorin; komplementär; komplement; alternativ;

  Sammanfattning : SYFTE: Syftet är att belysa patienternas upplevelse av läkemedelsfri smärtlindring med stöd av grindteorin.DESIGN: LitteraturstudieBAKGRUND: Kunskap om hur patienterna upplever läkemedelsfri smärtbehandling baserad på grindteorin, kan göra det lättare för den enskilda sjuksköterskan att fatta beslut om användande av dessa metoder. LÄS MER