Sökning: "läkemedelshantering sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden läkemedelshantering sjuksköterska.

 1. 1. ”Vi möter polyfarmaci dagligen” : En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter av polyfarmaci

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amanda Lundberg Carlsson; Mallin Streling; [2022]
  Nyckelord :Erfarenheter; hemsjukvård; intervjustudie; polyfarmaci; sjuksköterska; äldre personer;

  Sammanfattning : Abstract (Sammanfattning) Bakgrund: Polyfarmaci är ett växande problem i samhället för den äldre personen. Äldre personer har en ökad känslighet för läkemedel på grund av åldersförändringar, vilket leder till en ökad risk för läkemedelsrelaterade problem som biverkningar och interaktioner. LÄS MER

 2. 2. Rädd att göra fel : Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av stress kopplat till patientsäkerhetsperspektivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Tommy Davidsson; Stefan Elfstrand; [2021]
  Nyckelord :nyutexaminerade sjuksköterskor; upplevelser; stress; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Det patientnära arbetet bygger på att ge en trygg och säker vård. WHO, Socialstyrelsen och patientsäkerhetslagen har dikterat upp krav och villkor över vad som anses ligga inom ramen för ett patientsäkerhetsarbete. Att vara nyutexaminerad sjuksköterska innebär att hen har samlat på sig goda förkunskaper om det kommande yrket. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter och uppfattningar av underbemanningens påverkan på omvårdnaden : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Karin Björck; Andriné Franzén; [2021]
  Nyckelord :Bemanning; sjuksköterska; omvårdnad; kvalité;

  Sammanfattning :    Introduktion/Bakgrund: Sjuksköterskan är arbetsledare i omvårdnadsteamet och har ett stort ansvar i omvårdnadsarbetet. Inom hälso- och sjukvård är arbetsbelastningen en utmaning relaterat till underbemanning. LÄS MER

 4. 4. Arbetsrelaterad stress på akutmottagningen – orsaker och konsekvenser för sjuksköterskans arbete.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sandra Claesson; Annie Johansson; [2020-08-05]
  Nyckelord :arbetsrelaterad stress; akutmottagning; sjuksköterska; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Arbetsmiljön på akutmottagningar är komplex och präglas ofta av ett högt tempo. Patientklientelet är varierande vad gäller såväl ålder som sökorsak, arbetet på akutmottagningar ställer således stora krav på sjuksköterskans kompetens. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av säker läkemedelshantering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emelie Michael; Liv Rennéus; [2020]
  Nyckelord :Avvikelser; Erfarenheter; Kvalitativ; Sjuksköterska; Säker läkemedelshantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Läkemedelsavvikelser och bristande medicinering är största orsaken till undvikbara patientskador runt om i världen. Läkemedelshantering är sjuksköterskans ansvarsområde och tillhör en av de dagliga uppgifterna vid varje arbetspass. LÄS MER