Sökning: "läkemedelsindustrin"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet läkemedelsindustrin.

 1. 1. Strukturell undersökning av självaggregering hos amitriptylin i polyakrylatgeler

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Författare :Joanna Brigawee; [2021]
  Nyckelord :amfifila ämnen; amitriptylin; polyakrylat makrogeler;

  Sammanfattning : Bakgrund Intresse för användning av geler i läkemedelsindustrin har ökat de senaste åren. Geler kan fungera som läkemedelsbärare och därmed skydda känsliga läkemedel från nedbrytning. De kan också användas som system för kontrollerad frisättning. LÄS MER

 2. 2. Exploring the design space of e-detailing through Magic Machine workshops to advance technologies for desirable futures

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Iza Grasselli; [2020]
  Nyckelord :Pharmaceutical detailing; e-detailing; Magic Machine workshop; design fiction artifact; high-level design recommendation; Digitala verktyg för läkemedelskonsulenter; läkemedelskonsulenter; Magic Machine workshop; spekulativa design; design rekommendationer;

  Sammanfattning : Pharmaceutical detailing is moving to online environments because they are believed to save money, time, and be more convenient. Recently there has also been an increase in e-detailing due to the circumstances around COVID-19 pandemic. LÄS MER

 3. 3. Hyperparameter optimisation using Q-learning based algorithms

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Hyperparameter optimisation; Reinforcement learning; Convolutional neural networks; Hyperparameteroptimering; Förstärkningsinlärning; Faltande neurala nätverk;

  Sammanfattning : Machine learning algorithms have many applications, both for academic and industrial purposes. Examples of applications are classification of diffraction patterns in materials science and classification of properties in chemical compounds within the pharmaceutical industry. LÄS MER

 4. 4. Supply Chain Traceability : A framework for a future traceability system in the electrification industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :William Bergström; Florian Haas; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Society's demand for supply chain traceability is increasing. The need for traceability has been prevalent in food and pharmaceuticals for quite some time. However, the demand for traceability is now spreading to other industries, for instance, the electrification industry. LÄS MER

 5. 5. Simuleringsarbete i medicinteknisk produktion : En fallstudie med dataanalys, verifiering och validering samt flaskhalsanalys av en simuleringsmodell

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Martina Sjölander; Philip Viklund; [2020]
  Nyckelord :bottleneck analysis; product flow description; Discrete Event Simulation; input data analysis; modelling; production management; verification and validation; flaskhalsanalys; flödeslayout; händelsestyrd simulering; indataanalys; modellering; produktionsledning;

  Sammanfattning : The world is constantly changing and evolving faster and faster. In the industry, it is important to constantly evolve to adapt to the market and maintain competitiveness. The ongoing fourth industrial revolution is urging companies to increase digitalization and automate production. LÄS MER