Sökning: "läkemedelskandidater"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet läkemedelskandidater.

 1. 1. Development of a Type IIs cloning strategy for the RUBYTM format & PCR optimization and development of a Type IIs cloning strategy for pool cloning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Marcus Petersson; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : For Alligator Bioscience AB, a company developing immunotherapeutic antibodies, it is crucial to efficiently evaluate a large number of potential drug candidates at an early stage. The in-house developed RUBYTM concept, combining monoclonal antibodies into bispecific antibodies without lead optimization, requires implementation of high-throughput technologies. LÄS MER

 2. 2. Nuvarande forskningsläge för potentiella läkemedelskandidater vid behandling av kärnsymtom vid autism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Åsa Zander; [2018]
  Nyckelord :autism; autism spectrum disorder; ASD; drug candidates; current research; ongoing research; autism; autismspektrumtillstånd; AST; läkemedelskandidater; aktuell forskning; nuvarande forskningsläge;

  Sammanfattning : Autismspektrumtillstånd kännetecknas av kärnsymtomen stereotypa, repetitiva beteenden samt nedsatt förmåga att kunna hantera sociala relationer. Diagnostisering försvåras dock av att inga biomarkörer finns tillgängliga än. LÄS MER

 3. 3. Reala optioner och bioteknik - Betydelsen av flexibilitet vid värdering av bioteknikbolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Nielsen; David Berneheim; Jakob Uddenäs; [2008]
  Nyckelord :Värdering; flexibilitet; reala optioner; kassaflödesanalys; bioteknik; biologiska läkemedel; antikroppar; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar värdera bioteknikbolaget BioInvent International AB ur ett externt perspektiv med en realoptionsansats och undersöka hur detta värde förhåller sig till traditionell kassaflödesanalys och aktuell aktiekurs. Många bioteknikbolag är små forskningsbolag och har ännu inte kommersialiserat några produkter. LÄS MER