Sökning: "läkemedelsskada"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet läkemedelsskada.

 1. 1. Läkemedel räddar inte alltid liv - Om ansvaret för läkemedelsskador i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andriano Södergren; [2017]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; social and welfare law; produktansvar; läkemedelsskada; läkemedelsförsäkringen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In case of personal injury, individuals who have been injured by pharmaceuticals have three options for compensation: via the Tort Liability Act (SKL), the Product Liability Act (PAL) or the Pharmaceutical Insurance (LFF). This means that those injured by pharmaceuticals have the opportunity to base their claim for damages on three different types of responsibility grounds; culpability, strict liability, and a "no-fault insurance". LÄS MER

 2. 2. Reglering av läkemedelsskada i Sverige och Norge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olle Nohlin; [2001]
  Nyckelord :Försäkringsrätt; Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det finns inga perfekta läkemedel som är helt fria från oönskade biverkningar. Varje gång man använder medicinska preparat finns det alltså en viss risk förknippad med användandet. Denna risk har konsumenten ingen eller väldigt liten möjlighet att kontrollera eller överbrygga. LÄS MER