Sökning: "läkemedelsverket"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet läkemedelsverket.

 1. 1. Användning av fluorokinoloner vid behandling av akut cystit inom sjukhusvården i Region Örebro län : - Strukturerad journalgenomgång av vårdtillfällen med akut cystit vid fyra kliniker

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Magnus Klinteskog; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: antibiotikaresistens är ett växande problem inom sjukvården och att följa riktlinjer gällande förskrivning av antibiotika är viktigt för att minska resistensproblematiken. Nya rekommendationer gällande behandling av akut cystit har publicerats av Läkemedelsverket och fluorokinoloner nämns inte som ett alternativ vid behandlingen. LÄS MER

 2. 2. Biverkningar avsolskyddsprodukter : Retrospektiv analys av allvarliga biverkningarinrapporterade till Läkemedelsverket underperioden 2013–2017

  Master-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Hind Abutaleb; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Läkemedelsverket återkallande av flunixin för behandling av livsmedelsproducerande djur

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ulrika Holmquist; [2019]
  Nyckelord :Dietanolamin; DEA; flunixin; carcinogent;

  Sammanfattning : Flunixin är ett antiinflammatoriskt och smärtstillande veterinärläkemedel. Det har tillsammans med fyra andra veterinära läkemedel blivit återkallade för medicinering av livsmedelsproducerande djur inom EU. Syftet med litteraturstudien är att utreda vad som ligger bakom återkallandet och vilka risker dietanolamin utger. LÄS MER

 4. 4. Säkerhet vid val av apotek : Enkätundersökning om kunskap och uppfattningar om symboler för godkänt apotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emil Bladh; [2019]
  Nyckelord :Internetapotek; E-apotek; E-handel; Illegala internetapotek; Illegala apotek; Symboler för godkända apotek; EU-symbol för apotek; Svensk-symbol för apotek; Kontrollera apotek; Online apotek; Läkemedelsverkets symbol för godkänt apotek; Europeiska kommissionens symbol för godkänt apotek; Grönt kors; LMVs symbol;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med examensarbetet var att undersöka individers kunskap om symboler för godkända apotek samt hur en sådan märkning och andra faktorer påverkar deras val av apotek ur ett säkerhetsperspektiv. Introduktion: I en kartläggning av Läkemedelsverket från 2008 hittades 51 illegala webbsidor som riktade sig till svenska apotekskunder. LÄS MER

 5. 5. 3D-utskrifter inom Karolinska Universitetssjukhuset : Utredning av idag rådande riktlinjer samt framtagning av ett kvalitetssäkringsobjekt

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Emma Lindroth; Lisa Saljén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Användandet av 3D-skrivare har ökat inom sjukvården, och möjliggjort utskrift av anatomiska modeller. Karolinska Universitetssjukhuset i Solna planerar att starta ett 3D-laboratorium, med möjlighet till egen produktion av anatomiska modeller. LÄS MER