Sökning: "läkemedelsverket"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet läkemedelsverket.

 1. 1. Brister i märkning och innehåll för kosmetiska produkter riktade åt barn

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Setina Andersson Medhanie Tuccu; [2020]
  Nyckelord :Kosmetiska produkter; barn; märkning; förbjudna ämnen; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Children can be exposed to chemical substances by applying cosmetic products. Using cosmetic constitute a health risk when a cosmetic product contains toxic substances. There are today many different cosmetic products especially developed to be used by children. LÄS MER

 2. 2. Användning av fluorokinoloner vid behandling av akut cystit inom sjukhusvården i Region Örebro län : - Strukturerad journalgenomgång av vårdtillfällen med akut cystit vid fyra kliniker

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Magnus Klinteskog; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: antibiotikaresistens är ett växande problem inom sjukvården och att följa riktlinjer gällande förskrivning av antibiotika är viktigt för att minska resistensproblematiken. Nya rekommendationer gällande behandling av akut cystit har publicerats av Läkemedelsverket och fluorokinoloner nämns inte som ett alternativ vid behandlingen. LÄS MER

 3. 3. Biverkningar avsolskyddsprodukter : Retrospektiv analys av allvarliga biverkningarinrapporterade till Läkemedelsverket underperioden 2013–2017

  Master-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Hind Abutaleb; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Antibiotikaordination vid Tandvårdshögskolan i Malmö under åren 2015-2017

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Elisabet Andrén; Carola Nguyen; [2019]
  Nyckelord :antibiotic prescriptions; antibiotikaförskrivning; tandvård; Antibiotic Prophylaxis;

  Sammanfattning : Antibiotika är ett viktigt läkemedel vid behandling av orala infektioner orsakade av bakterier. Läkemedelsverkets riktlinjer ska fungera som stöd och vägledning för tandläkare angående ordination av antibiotika. LÄS MER

 5. 5. Läkemedelsverket återkallande av flunixin för behandling av livsmedelsproducerande djur

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ulrika Holmquist; [2019]
  Nyckelord :Dietanolamin; DEA; flunixin; carcinogent;

  Sammanfattning : Flunixin är ett antiinflammatoriskt och smärtstillande veterinärläkemedel. Det har tillsammans med fyra andra veterinära läkemedel blivit återkallade för medicinering av livsmedelsproducerande djur inom EU. Syftet med litteraturstudien är att utreda vad som ligger bakom återkallandet och vilka risker dietanolamin utger. LÄS MER