Sökning: "lämplighetslogi"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet lämplighetslogi.

  1. 1. Värdig ett Nobelpris?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

    Författare :Caroline Ulvros; [2012]
    Nyckelord :lämplighetslogi; normer; legitimitet; diskrimineringslag; europeisering; riksdagsdebatt; rättighetslagstiftning; Human rights; Mänskliga rättigheter; Social Sciences;

    Sammanfattning : En av anledningarna till att Europeiska Unionen tilldelades Nobels fredspris år 2012 är den roll som organisationen har spelat för utvecklingen av mänskliga rättigheter i Europa, trots att det finns avsevärda oklarheter kring hur stort inflytande gällande rättigheter som EU faktiskt utövar. Med utgångspunkt i den normativa institutionalismens fokus på normers avgörande betydelse för hur organisationer formas syftar denna uppsats till att klargöra huruvida EU legitimeras som en auktoritet över nationell lagstiftning eller inte. LÄS MER