Sökning: "lämplighetstest"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet lämplighetstest.

 1. 1. Why Does Cash Still Exist?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Oscar Asplund; Othon Tzobras; [2018]
  Nyckelord :Cash; Cashless; Society; Banking; Finance; Behavioral Economis; Big Data; SPSS; Bank; Finans; Kontanter; Kontantlös; Factor Analysis; Principal Component Analysis; Cash; Cashless; Society; Banking; Finance; Behavioral Economics; Big Data; SPSS; Bank; Finans; Kontanter; Kontantlös; Factor Analysis; Principal Component Analysis;

  Sammanfattning : With non-cash transactions on the rise and the debate about the future cashless society is raging, cash is still being used around the world with varying degrees. This thesis studies the behavioral determinants of consumers with regard to cash usage. LÄS MER

 2. 2. Lämplighetsbedömning inom transportsektorn : En studie av bruket av psykologisk lämplighetsbedömning vid tre yrkesutbildningar i Sverige

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Sanna Leandersson; Paula Nilsson; [2016]
  Nyckelord :lämplighet; lämplighetsbedömning; lämplighetstest; antagning; sjöbefäl; sjöfartshögskola;

  Sammanfattning : I samband med antagning till sjöbefälsutbildningen vid sjöfartshögskolorna i Sverige görs idag ingen bedömning av studenters psykologiska lämplighet. Piloter och lokförare, som i sina yrken har ett liknande ansvar, genomgår utförliga tester och bedömningar av psykologisk lämplighet innan antagning till utbildning. LÄS MER

 3. 3. Foster owner factors influence temperament test results of military dogs and their suitability for service

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Helena Jones; [2013]
  Nyckelord :german shepherd; working dog; behaviour; personality; dog;

  Sammanfattning : Military dogs in Sweden spend their first 18 months after weaning with a foster owner that has volunteered to care for its upbringing. The foster owner is advised by a consultant and offered three opportunities to train the dog together with other foster owners. LÄS MER

 4. 4. Fri rörlighet för jurister inom Europeiska unionen : Vilka krav ställs för att få utöva juristyrket i en annan medlemsstat?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Pernilla Karlsson; [2010]
  Nyckelord :Fri rörlighet för jurister; EU-rätt; fri rörlighet för personer; fri rörlighet för tjänster; etableringsfrihet;

  Sammanfattning : En av de grundläggande rättigheterna som ska säkerställas alla jurister inom unionen är den fria rörligheten. En jurist kan utöva sin fria rörlighet genom att antingen åberopa den fria rörligheten för personer, tjänster eller etableringsfriheten. LÄS MER

 5. 5. Fri rörlighet för jurister inom Europeiska unionen : Vilka krav ställs för att få utöva juristyrket i en annan medlemsstat?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Pernilla Karlsson; [2010]
  Nyckelord :Fri rörlighet för jurister; EU-rätt; fri rörlighet för personer; fri rörlighet för tjänster; etableringsfrihet;

  Sammanfattning : En av de grundläggande rättigheterna som ska säkerställas alla jurister inom unionen är den fria rörligheten. En jurist kan utöva sin fria rörlighet genom att antingen åberopa den fria rörligheten för personer, tjänster eller etableringsfriheten. LÄS MER