Sökning: "ländryggsbesvär"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet ländryggsbesvär.

 1. 1. Fysisk aktivitetsnivå, smärtintensitet och funktionsnedsättning hos personer med ländryggssmärta : - En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap; Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Linnea Gunnesson; Anna Zetterlund; [2018]
  Nyckelord :Acute pain; Exercise; Fitness trackers; Low back pain; Pain measurement; Therapeutics; Physical Therapy Modalities.; Aktivitetsmätare; Akut smärta; Behandlingsmetoder; Fysioterapi; Ländryggssmärta; Smärtanalys; Träning.;

  Sammanfattning : Bakgrund Ländryggssmärta är mycket vanligt förekommande i västvärlden. Det innebär stort lidande för individen och stora kostnader för samhället. Idag behandlas ryggsmärta med information om att vara aktiv och vid behov rådgivning om smärtstillande läkemedel. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapeuten – en viktig rådgivare och behandlare för kvinnor med graviditetsrelaterade bäcken- och ländryggsbesvär : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Järvinen; Louise Landmark; [2018]
  Nyckelord :Graviditetsrelaterade besvär; Individanpassning; Råd och regim; Samarbete samt Träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid graviditet sker många olika förändringar i kroppen, bland annat utsöndras hormonet relaxin vilket leder till ökad rörlighet i kroppens leder. Besvär från bäcken- och ländrygg är vanligt förekommande vid graviditet. LÄS MER

 3. 3. Förekomsten av ländryggsbesvär inom Storstockholms brandförsvar : En enkätstudie.

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hlin Sundberg; [2017]
  Nyckelord :Low back pain; firefighters; survey; questionnaire; health;

  Sammanfattning : Abstract Aim The aim of the study was to investigate the prevalence of lower back pain in the Greater Stockholm Fire Brigade.   MethodA web-based survey was designed and sent to all operational personnel within the Greater Stockholm Fire Brigade, a total of 530 people. The survey was not validity or reliability tested. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitetsnivå, stressnivå och förekomst av muskuloskelettala besvär hos ingenjörsstudenter och yrkesverksamma teknikkonsulter - en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Josefine Borgström; My Olsson; [2017]
  Nyckelord :Ländryggssmärta; nacksmärta; IPAQ; PSS-10; NMQ-E; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Det är vanligt att både studenter och teknikkonsulter upplever stress i sin vardag. Stressnivån kan variera bland annat beroende på ålder och kön. Livstidsprevalensen för nackbesvär är 50-70 % och för ländryggsbesvär 80 %. Besvären drabbar oftare kvinnor. LÄS MER

 5. 5. Upplevd stress hos unga vuxna med ryggbesvär : - som söker naprapatbehandling för muskuloskeletala besvär

  Master-uppsats,

  Författare :Anna Lundeberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte:Syftet med den här studien var att undersöka om de unga vuxna som söker naprapatbehandling för sina ryggbesvär upplever sitt liv som stressande. Frågeställningarna var: Hur ser sambandet ut mellan ryggbesvär och skattad stress vad gäller ålder, kön, stressorer, hur länge de haft ont och omgivningens krav? Skiljer sig smärtlokalisation mellan de som skattar låg stress mot de som skattar hög stress? Skiljer sig smärtintensitet mellan de som skattar låg stress mot de som skattar hög stress?Metod:En kvantitativ studie med enkäter som besvarades av 135 patienter (72 kvinnor, 63 män) som sökt behandling genom tre olika naprapatkliniker i Stockholm och Katrineholm. LÄS MER