Sökning: "längdskidor"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet längdskidor.

 1. 1. Vilka får mest utrymme på vägen upp för Alpe Cermis? : En kvantitativ innehållsanalys om rapporteringen av kvinnor och män inom längdskidtävlingen Tour de Ski.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Oscar Jakobsson; Eddie Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Genus; jämställdhet; längdskidor; kvantitativ innehållsanalys; sportjournalistik; Tour de Ski.;

  Sammanfattning : This study examined the difference in reporting of women and men in cross-country skiing during three years of Tour de Ski (2017/2018, 2018/2019 and 2019/2020). The media that were compared was the Swedish public service media Sveriges Television (SVT) and the commercial media Aftonbladet, with a total sample of 350 digital articles. LÄS MER

 2. 2. Analysis of men’s sprint prologues in cross-country skiing World Cup : An outlook of how the best male skiers approach the sprint prologues

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anton Persson; Gilberto Panisi; [2020]
  Nyckelord :Cross-country skiing; sprint; prologue; World-Cup.; Längdskidor; sprint; prolog; Världscupen.;

  Sammanfattning : SyfteDenna studies syfte var att undersöka om det finns ett samband mellan mellantid och sluttid på sprint prologer för herrar i världscuptävlingar, samt undersöka om förklaringsgraden för detta samband skiljer sig mellan tävlingsbanor med olika banprofil baserat på antal höjdmeter fram till mellantiden (CTC).MetoderAnalysen gjordes genom att ladda ner samtliga resultat från prologer från världscupen innehållande en mellantid efter 500-1000 m från säsongen 2017/2018 till 2019-2020. LÄS MER

 3. 3. Koppling till delbar längdskida - CitySki (Spänningsnalys och förstärkningsförslag)

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Lauris Darznieks; Johan Ahnfalk; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här arbetet går ut på att hitta en optimal design till koppling till delbara längdskidor som är en innovation från företaget CitySki. Kopplingen måste uppfylla specifika geometriska krav, bör vara relativt lätt att tillverka och får inte påverka skidans prestanda negativt. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor får fäste : En studie av den digitala rapporteringen om de manliga och kvinnliga längdskidåkarnaunder VM i Seefeld 2019 i Sportbladet, SVT Sport och Dagens Nyheter Sport

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linda Lidén; Ludvig Svensson; [2019]
  Nyckelord :Genus; sportjournalistik; jämställdhet; skid-VM; längdskidor;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Då tidigare forskning visat att män är mycketöverrepresenterade i media och inte minst inom sportbevakningen var studiens syfte att, medavstamp i dagordnings- och gestaltningsteorin, undersöka hur mycket plats damer respektiveherrar inom längdskidåkning fick under skid-VM:s tävlingsdagar i Seefeld 2019 i trerikstäckande svenska medier.Metod och material: Genom en kvantitativ innehållsanalys undersöktes hur damer ochherrar rapporterades om i digitala artiklar rörande längdskidåkarna under skid-VM 2019 iSeefeld. LÄS MER

 5. 5. Att tävla eller inte tävla, det är frågan : En studie om varför unga längdskidåkare i Dalarna slutar tävla

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hanna Barkegren; Minna Sunesson; [2018]
  Nyckelord :Sports; Cross-country skiing; Young adolescence; Drop out; Competition; Idrott; Längdskidor; Barn och ungdomar; Avhopp; Tävling;

  Sammanfattning : Aim This study aimed to investigate at what age young adolescence in Dalarna stops competing in cross-country skiing. Furthermore, to explore possible reasons to why they decide to stop competing. Method To answer the aim a mixed-method was applied. LÄS MER