Sökning: "längre tid"

Visar resultat 21 - 25 av 2576 uppsatser innehållade orden längre tid.

 1. 21. Bland tallar, träskyltar och kapital : bröllopsfotografier i nutida Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Alexandra Roslund; [2021]
  Nyckelord :Bröllop; bröllopsfotografier; riter; tradition; konsumtion; skalinstitutioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : Allt om bröllop är en av Sveriges största bröllopstidningar vari läsaren förväntas inspireras till sin kommande bröllopsdag, bland annat genom att se andra läsares bröllopsfotografier. Syftet med den här studien är att med Allt om bröllop som fall granska vad bröllopsfotografier kan säga om det nutida bröllopet samt vad bröllopsfotografens uppdrag egentligen är. LÄS MER

 2. 22. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn som befinner sig i livets slutskede : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sanna Rutberg; Sofia Johansson; [2021]
  Nyckelord :Vård i livets slutskede; barn; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie; omvårdnad; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Barn- och ungdomstiden förknippas normalt med en förväntan att barnet har en lång framtid framför sig. När ett barn drabbas av obotlig sjukdom och det inte längre finns någon botande behandling övergår vården till palliativ vård. Att vårda ett barn som befinner sig i livets slutskede innebär för sjuksköterskan flera påfrestningar. LÄS MER

 3. 23. Möjliga orsaker till patienters oro vid magnetkameraundersökningar; en jämförelse mellan två sjukhus : En deskriptiv enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi

  Författare :Sofia Adeen; Clara Andersson; [2021]
  Nyckelord :MRI; patient experience; anxiety; communication; Magnetresonanstomografi; patientupplevelse; oro; ångest; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Magnetresonanstomografi, MR, är en bilddiagnostisk undersökningsmetod som har ökat markant de senaste åren. Metoden kräver att patienten ligger stilla i ett trångt utrymme under längre tid, något som många kan uppleva oro och ångest inför. LÄS MER

 4. 24. Föräldrars upplevelser av mötet med vårdpersonalen på barnakutmottagningar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Elisabeth Reutercrona; Sara Severinsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Reutercrona, E & Severinsson, S. Föräldrars upplevelser av mötet med vårdpersonalen på barnakutmottagningar. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 25. Läsvilan : Mer än vila?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jan Thomas Vernersson; Alagie Abdoulie Bojang; [2021]
  Nyckelord :Reading rest; rest; reading aloud; language skills; literacy; sociocultural perspective; Läsvila; vila; högläsning; språkutveckling; litteracitet; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka de didaktiska val förskollärare gör i samband med läsvilan. Empirin till studien samlades in genom en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer med fem förskollärare. Analysen av empirin gjordes med hjälp av en fenemenografisk analysmodell i sju steg som synliggör hela analysprocessen. LÄS MER