Sökning: "längtan om barn"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden längtan om barn.

 1. 1. Att våga våga : en studie om självhushållare, deras drivkrafter och skapandet av en ny social rörelse

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elin Östensson; [2020]
  Nyckelord :självhushållare; gröna vågen; ruralisering; meningsskapande;

  Sammanfattning : Världen är i förändring och vi står inför en rad framtida utmaningar. Bland annat kommer fossildrivna städernas hegemoni utmanas allt mer i takt med att oljan blir dyrare att framställa. Det leder till en högre grad av ruralisering, men redan idag finns ett flyttmönster av stadsmänniskor in till landsbygden. LÄS MER

 2. 2. I sommar går jag till Frälsaren

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Bendz; [2019-04-09]
  Nyckelord :Moravian; Memoirs; Children; Narration;

  Sammanfattning : Evangeliska Brödraförsamlingen under 1700-talet befinner sig i ett gränsland mellan muntlig och skriftlig kultur och kan sägas utgöra en brygga till romantiken. Församlingsmedlemmarna skrev (och skriver än idag) levnadslopp, vilket är biografiska eller självbiografiska texter som läses upp vid i första hand begravningen, i syfte att bevara minnet av den avlidne. LÄS MER

 3. 3. Att leva med cancer i familjen : En litteraturstudie om friska syskons upplevelser av att leva med ett barn i familjen som drabbats av cancer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Rebecca Hahlin; Marie Johansson; [2017]
  Nyckelord :Healthy siblings; childhood cancer; experiences; family-centered care; Friska syskon; barncancer; upplevelser; familjecentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Bakgrund: I världen diagnostiseras cirka 160 000 barn under 15 år varje år med cancer. När ett barn drabbas av cancer förändras livet för hela familjen, föräldrarnas fokus hamnar på det sjuka barnet och ensam kvar blir det friska syskonet. Alla familjemedlemmars behov bör uppmärksammas och tillgodoses. LÄS MER

 4. 4. Det glömda rummet - Trädgård som välbefinnande miljö för ensamkommande barn?

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Marita Lynard; [2017]
  Nyckelord :green therapy; supportive nature; social work; utemiljö; behandling; hälsa; samtal; trädgård; ensamkommande barn;

  Sammanfattning : Författare Lynard, M. Det glömda rummet. Trädgård som välbefinnande miljö för ensamkommande barn? Examensarbete i socialt arbete 30 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för Socialt arbete 2016. LÄS MER

 5. 5. INFERTILITET OCH EN LÄNGTAN EFTER BARN : En studie baserad på självbiografier för att beskriva kvinnors upplevelse av ofrivillig barnlöshet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jenny Rohdin; [2017]
  Nyckelord :Ofrivillig barnlöshet; Infertilitet; Kvinnors upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ofrivillig barnlöshet drabbar mellan 10 och 15 procent av alla par i Sverige. Tillståndet definieras efter det att man aktivt försökt bli gravid i över ett år. Att vara ofrivilligt barnlös påverkar hela kvinnans livsvärld och kan utlösa en kris. LÄS MER