Sökning: "länk"

Visar resultat 1 - 5 av 508 uppsatser innehållade ordet länk.

 1. 1. Elever som vill, men inte kan gå till skolan : En kvalitativ studie om skolkuratorers upplevelser och erfarenheter med hemmasittande elever som lider av psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Djuljsina Sadri; [2020]
  Nyckelord :Home-sitting; Counselors; mental illness; School absence; Hemmasittare; skolkuratorer; psykisk ohälsa; skolfrånvaro;

  Sammanfattning : In the Swedish school system there are many pupils who are not always able to attend school. The term for these students is “home sitters” and they have different reasons for not attending. Many “home sitters” actually have a desire to go to school but are hindered by, among other things, mental illness. LÄS MER

 2. 2. Deep Learning for Anomaly Detection in Microwave Links : Challenges and Impact on Weather Classification

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Olof Engström; [2020]
  Nyckelord :Anomaly Detection; Time Series; Forecasting; Weather Classification; Microwave Link; CNN; LSTM; Avvikelsedetektering; Tidsserier; Prognostisering; Väderklassificering; Mikrovågslänkar; faltningsnätverk; CNN; LSTM;

  Sammanfattning : Artificial intelligence is receiving a great deal of attention in various fields of science and engineering due to its promising applications. In today’s society, weather classification models with high accuracy are of utmost importance. LÄS MER

 3. 3. Musik, mening och Merleau-Ponty

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för filosofi, historia, konst och religion

  Författare :Edward Mokkila Granlund; [2020]
  Nyckelord :fenomenologi; Merleau-Ponty; mening; upplevelse; musik; Phenomenology of Perception;

  Sammanfattning : Är upplevelsen av musik meningsfull och på vilket sätt är det möjligt för ett musikstycke att gestalta en yttre värld? I denna uppsats undersöker jag lite kort vad inom musiken skulle kunna förstås som en mening. Genom att se till olika förhållanden av meningsfullhet och musikalisk upplevelse går det att förstå dess breda förklaringssvårigheter. LÄS MER

 4. 4. Enhetschefer : En viktig länk för att komma åter i arbete.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jennifer Viklund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. User Interface Design for Quality Control : Development of a user interface for quality control of industrial manufactured parts

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Petter Abrahamsson; [2020]
  Nyckelord :industrial design engineering; human-centered design; graphical user interface; digital prototypes; quality control; automotive industry; sus-evaluation;

  Sammanfattning : The expected quality on manufactured components in the automotive industry is high, often with an accuracy of tenths of a millimeter. The conventional methods used to ensure the manufactured components are very accurate, but they are both time consuming and insufficient and only a small part of the produced series are analyzed today. LÄS MER