Sökning: "länsstyrelse samverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden länsstyrelse samverkan.

 1. 1. "Samverkan kring heder är A och O" : En kvalitativ studie om samverkan kring hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Sararoz Michel; Marina Zado; [2023]
  Nyckelord :Honour; honour based violence; honour killing; honour based violence and oppression; collaboration; collaboration group.; Heder; hedersvåld; hedersmord; hedersrelaterat våld och förtryck; samarbete; samverkan; resursgrupp;

  Sammanfattning : This study examines social authorities' experiences of what it is like to work and collaborate with honour-related violence and oppression. All respondents come from different authorities and are members of a collaboration group aiming to collaborate and work against honour-related violence and oppression. LÄS MER

 2. 2. Vatten känner inga gränser: En studie om planerares upplevelse av ansvarsfördelning och samordning gällande klimatanpassning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Oskar Bjarnehed; Linnéa Ekenberg; [2021-06-23]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning; samverkan; skalor; klimatanpassning; översvämningsskydd; division of responsibilities; collaboration; scales; climate change adaptation; flood protection;

  Sammanfattning : Göteborg är en stad med närhet till vatten. I och med ett klimat i förändring leder denna närhet till allt högre risk för översvämning, då havet stiger och ökande regnmängder hotar. Om inget görs finns stor risk för svåra ekonomiska och sociala konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. 20 år efter översvämningen – har Arvika ”built back better”? : Undersökning av en svensk kommuns hantering av översvämningsrisk

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Moa Andersson; [2021]
  Nyckelord :Risk management; climate change adaptation; resilience; flooding; risk homeostasis; the levee effect; riskhantering; klimatanpassning; resiliens; översvämning; riskhomeostas; levé-effekten;

  Sammanfattning : Klimatförändringar är en komplex risk som innebär nya utmaningar för dagens och framtidens riskhantering. Översvämningsrisken ökar i takt med att skyfall och kraftiga regn blir mer frekventa samtidigt som havsnivåerna stiger. LÄS MER

 4. 4. Brister och behov i tillsyn och kontroll av nationella avfallstransporter : Hur kan vi öka tillsynen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Johan Lund; [2020]
  Nyckelord :Avfallstransporter; nationella avfallstransporter; tillsynsvägledning; tillsyn; gränsöverskridande avfallstransporter;

  Sammanfattning : För att kunna utföra en effektiv tillsyn av nationella avfallstransporter finns det behov av en tydligare samordning. Rapporten syftar till att belysa och diskutera brister och behov i tillsyn och kontroll av nationella avfallstransporter. Rapporten ska ge ett förslag på samordning av tillsyn och kontroll av nationella avfallstransporter. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation och samordning i ett älgförvaltningsområde : om procedurer för översättning av kunskap och perspektiv

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jonatan Fogel; [2019]
  Nyckelord :samverkan; älgförvaltning; adaptiv förvaltning; praktisk teori; symbolisk interaktionism; översätta kunskap; översätta perspektiv; deltagande; kommunikation;

  Sammanfattning : Älgen anses vara en symbolart för svenska skogen och i Sverige finns en lång tradition av att förvalta vår älgstam. Dagens älgförvaltning är ekosystembaserad, adaptiv och lokal förankrad med fokus på samverkan mellan aktörer som påverkar älgstammen för att nå älgförvaltningens mål ”en älgstam av hög kvalitet i balans med foderresurserna”. LÄS MER