Sökning: "lär typer"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden lär typer.

 1. 1. ”Ut och utforska och upplev!” : En kvalitativ studie om hur pedagoger inom I Ur och Skur-förskolor tar tillvara utomhusmiljön i undervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elise Backlund; Anna Eskilsson; [2020]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; i ur och skur; undervisning; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger inom ”I Ur och Skur”-förskolor tar tillvara utomhusmiljön i undervisningen. Till syftet hör två frågeställningar där avsikten är att ta reda på hur pedagoger resonerar kring utomhusmiljön som ett didaktiskt redskap i undervisningen samt vilka aspekter som blir betydelsefulla vid undervisning utomhus. LÄS MER

 2. 2. Det finns för många ord liksom! : En diskursanalytisk studie om sånglärares konstruktion av benämningar rörande röstregister

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Miriam Löfberg; [2020]
  Nyckelord :voice teaching; voice registers; pedagogy; voice; discourse analysis; focus groups; sångundervisning; röstregister; pedagogik; sångrösten; diskurspsykologi; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka sånglärares syn på röstbenämningar och röstkvaliteter inom sångundervisning samt deras beskrivningar av arbetet med röstregisterbenämningar i undervisningen. Studiens teoretiska ramverk utgörs av diskursanalys med en diskurspsykologisk ansats. LÄS MER

 3. 3. Känslighet för kusterosion i Skåne till följd av havsnivåhöjning - Åtgärder i Helsingborgs, Trelleborgs och Ystads kommuner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Cornelia Flemming; [2020]
  Nyckelord :Klimatförändringar; havsnivåhöjning; kusterosion; Trelleborgs kommun; Ystads kommun; Helsingborgs kommun; Climate change; sea level rise; coastal erosion; municipally of Trelleborg; municipally of Ystad; municipally of Helsingborg; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Coastal erosion is one of the side effects of global climate change induced sea level rise and communities have different approaches to assess coastal erosion. This study shows how three municipalities in Scania (Sweden) are affected by coastal erosion and investigates measures that are appropriate to prevent coastal erosion. LÄS MER

 4. 4. Playing in a World of Voices

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Saga Långdal; Linda Sjöquist; [2020]
  Nyckelord :Interactive Storytelling; Voice Design; Research through Design; Narrative; Design Fiction; Interactive Experience; Immersion;

  Sammanfattning : In this Bachelor thesis we navigate the ample world of vocal storytelling. Stories are told in all types of media today, but it all started with voices and narrative—from when poetry was sung and theatrical performances such as opera were amongst the most popular and beloved arts. LÄS MER

 5. 5. Adversarial learning in a multi-agent environment

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Max Truedsson; Erik Westergren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Reinforcement learning is one of the main paradigms of machine learning. In this paradigm learners (agents) are not explicitly told what to do, instead they must on their own explore their environment and determine which actions to take, in order to maximize some numerical signal. LÄS MER