Sökning: "lära av sina misstag"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden lära av sina misstag.

 1. 1. Yngre barns utforskande av bygg-och konstruktionsmaterial i förskolan : En studie om barns interaktion med bygg- och konstruktionsmaterial i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ellinor Åkerberg; [2021]
  Nyckelord :interaktion; konstruktion; teknikundervisning i förskolan; utforskande i fri lek;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to the knowledge about youngerchildrens exploring of building- and construction materials in free play and seewhat knowledge is constructed and shared between the children. In this study,video observations are used as a method and six children, between the ages ofone and two, were observed in their free play with building materials. LÄS MER

 2. 2. GRAMMATIK I SKRIVUNDERVISNINGEN FÖR NYANLÄNDA GYMNASIEELEVER En aktionsforskningsstudie

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Mikaela Eek; [2020-01-07]
  Nyckelord :Andraspråksutveckling; aktionsforskning; formativ undervisning; skrivundervisning; grammatik;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att undersöka om och hur formativ undervisning, för att stärka andraspråkselevers förmåga att skriva på svenska, kan baseras på deras grammatiska misstag i skriftlig produktion.Teori:Grunden för studien utgörs av aktionsforskningsperspektivet, vars övergripande syfte är att utveckla och förbättra lärares praktik (Carr & Kemmis, 1986; Rönnerman, 2012). LÄS MER

 3. 3. Simuleringsträning, att träna på en docka eller barnet? : Barnsjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Josefine Henriksson; Tina Ögren Johansson; [2020]
  Nyckelord :Akuta situationer; arbetsledare; miljö; teamarbete; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att överbrygga klyftan i kunskap och erfarenhet, har simuleringsträning visats vara effektivt för att hantera akuta situationer. Simuleringsträning är unik då den går att skräddarsy för att utbilda personal i specifika tekniska färdigheter, kommunikation, teamarbete och ledarskap. LÄS MER

 4. 4. Modeling transport phenomena with COMSOL Multiphysics - Adsorptive membrane fouling in lignocellulosic biorefineries and lessons learned from it

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Linnéa Petersson; [2020]
  Nyckelord :QCM-D; Quartz crystal microbalance with dissipation monitoring; Hemicellulose; GGM; Galactoglucomannans; Adsorption; Membrane fouling; COMSOL; Chemical engineering; Kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The separation of hemicelluloses, like glactoglucomannans, from lignocellulosic process streams is an important step in building profitable lignocellulosic biorefineries. The most common method for the separation is membrane filtration, however, it has the draw-back of being sensitive to membrane fouling. LÄS MER

 5. 5. ”Man får ju liksom knep av de erfarna” : En kvalitativ intervjustudie om yrkeselevers erfarenheter av lärande på arbetsplatsförlagt lärande (APL)

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Minna Viljamaa; [2020]
  Nyckelord :workplace-based learning; VET education; communities of practice; situated learning; arbetsplatsförlagt lärande; yrkesförberedande program; praktikgemenskap; situerat lärande;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är få kunskap om yrkeselevers syn på arbetsplatsförlagt lärande (APL) Genom kvalitativa intervjuerna synliggjordes vad yrkeselever lär sig under APL-perioderna, utifrån elevernas perspektiv och deras uppfattningar. Frågeställningarna besvarade även hur de kunskaper de har omvandlades till lärande samt vikten att ta hjälp från andra för att få stöttning i sin utveckling inom det yrke de kommer att lära sig under sin utbildning. LÄS MER