Sökning: "lära genom att göra"

Visar resultat 1 - 5 av 626 uppsatser innehållade orden lära genom att göra.

 1. 1. Learn by Doing Psychology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Simon Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Active learning; classroom material for psychology; experiential learning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to review material from the scientific field of psychology and where appropriate adapt it to experiential and active learning classroom experiences. The study is conducted in order to meet the Swedish curriculum for gymnasium and the courses Psychology 1 and 2. LÄS MER

 2. 2. Jag skulle hellre vilja göra det här. : En kvalitativ studie om hur pedagoger i fritishem, resonerar kring elevinflytande och hur de integrerar den i verksamheten.

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildning och Estetiska lärprocesser

  Författare :Marianne Dahlin; Aire Kaasik Lindblad; [2023]
  Nyckelord :student influence; childs perspective; children s perspective; leisure time center; elevinflytande; barnperspektiv; barns perspektiv; fritidshem;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger i fritidshem resonerar kring elevinflytande. Mer specifikt analyseras hur sju pedagoger upplever att elevinflytande integreras i undervisningen. Tillgång till skola har funnits i Sverige sedan 1000-talet då kyrkan stod som källan till kunskap. LÄS MER

 3. 3. Att skapa läsande elever : Hur elever motiveras till skönlitterär läsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Mathilda Noreng; Brask Sam; [2022]
  Nyckelord :Motivation; skönlitteratur; högstadiet; intervjuer; verklighetsbaserat; samtal;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad lärare kan göra för att skapa motivation hos elever till att läsa skönlitteratur. Studien genomfördes genom att intervjua lärare om hur de arbetar med skönlitterär läsning och vad de tänker på när de utformar sin undervisning och gör sina val av skönlitteratur. LÄS MER

 4. 4. Kvicksunds Marine Community House

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Robbin Modigh; [2022]
  Nyckelord :Eskilstuna; folkets hus; marinbiologi; medborgarforskning; hållbarhet; tak; strandpromenad; stadsutveckling; Kvicksund; båt; forskning; skola; bibliotek;

  Sammanfattning : Kvicksund's marine biological community house is located in northern Eskilstuna right by Lake Mälaren. At the first design, I added a ferry connection and a promenade that connects the north side of Kvicksund with the south. In the "center" is a train station for the Mälaren train that runs through all major cities around Lake Mälaren. LÄS MER

 5. 5. Mental Health and Performance: Narratives of Swedish Elite Tennis Players

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Sievert; [2022]
  Nyckelord :optimal balance; elite athletes; narrative inquiry; career interviews; optimal balans; elittidrottare; narrative undersökning; karriärintervjuer;

  Sammanfattning : Elite athletes often risk their health to achieve the highest level of performance, but this might instead result in decreased performance and health over time. Over the last few years, multiple elite athletes have expressed their struggles with mental health (MH), and it seems like the prevalence for mental illness in elite athletes is comparable to the general population. LÄS MER