Sökning: "lära genom reflektion i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden lära genom reflektion i skolan.

 1. 1. Det stora äventyret : Skönlitteratur med ett lärande syfte

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Moa Burman; [2017]
  Nyckelord :Skönlitteratur; inlärning; universum; naturvetenskap; grundskolan;

  Sammanfattning : Under mitt självständiga arbete den 6:e terminen på grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass till årskurs tre har jag valt att påbörja utformandet av en bokserie vid namn Det stora äventyret. Serien syftar till att förenkla befästandet av kunskap inom de naturorienterade ämnena på ett underhållande och lärorikt sätt i de yngre åldrarna. LÄS MER

 2. 2. TECHNOLOGY ENHANCED BEHAVIORAL CHANGE PROCESSES : Changing an organizational change process with ICT

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Anna Johansson; [2015]
  Nyckelord :Organizational change; Behavioral change; Technology enhanced learning; Organisationsutveckling; Beteendeförändring; Teknikförstärkt lärande;

  Sammanfattning : In our rapidly developing society, companies and education have to continuously reflect upon their ways of working in order learn and improve. Learning within organizations can be measured by studying behavioral change, and research has shown that behavioral change can be achieved with technology enhanced interventions and coaching. LÄS MER

 3. 3. Lärare i behov av särskilt stöd? Vad behöver en lärare lära sig för att kunna bemöta CODA-elever i skolan?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sofia Einarsson; [2014-04-09]
  Nyckelord :teckenspråk; dövkultur; CODA-elever; skolutveckling;

  Sammanfattning : CODA (Children of deaf adults) innebär att man är hörande själv men har en eller två teckenspråkiga föräldrar. CODA-elever har teckenspråk som hemspråk och de lever mittemellan den döva världen och den hörande. LÄS MER

 4. 4. Lust att lära matematik

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ann Matti; Rawaa Najjar; [2014]
  Nyckelord :aktionsforskning; förskola; grundskola tidigare år; matematikdidaktik; lekaktiviteter; lust;

  Sammanfattning : Sammanfattning Ann Matti & Rawaa Najjar (2014) Lust att lära matematik Malmö högskola, ULV projekt Handledare: Anna Henningsson-Yousif Examinator: Haukur Viggosson Syftet med arbetet är att främja barns lärande och förståelse i matematik genom att skapa lustfyllda aktiviteter som har sin grund i lek i förskola och skola. Vi har använt oss av olika forskningsmetoder såsom aktionsforskning, observationer, loggböcker och samtal med pedagoger för att beskriva resultatet. LÄS MER

 5. 5. Att organisera för klassrumsinteraktion

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Samhällsstudier och didaktik

  Författare :Karin Bybro; [2014]
  Nyckelord :interaktion; lärande; samlärande; relationell pedagogik; reflektion; livsvärldsfenomenologi;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen vänder sig till dig som är intresserad av betydelsen av interaktion för lärande i klassrummet. Aktuell forskning tar sin utgångspunkt i att elever lär genom att interagera med varandra såväl som med läraren och förmedlingspedagogik har inte längre en framträdande roll i skolan, vilket stöds av vetenskap om lärande. LÄS MER