Sökning: "lära sig gånger"

Visar resultat 11 - 15 av 60 uppsatser innehållade orden lära sig gånger.

 1. 11. "Hållbarhet är ju någonting som borde genomsyra allt vi gör" : Om kostchefers syn på implementeringen av olika hållbarhetsaspekter i kommunala måltidsverksamheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Frida Sandberg; Daniella Simonsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Kostchefer har, i sin roll som ansvariga för offentliga måltidsverksamheter, stor möjlighet att påverka hållbarhetsarbetet på samhällsnivå. Arbetet för att uppnå hållbarhet inom måltidsverksamheter verkar vara komplext och dedikerade aktörer kan vara avgörande för om arbetet ska lyckas. LÄS MER

 2. 12. Faktorer som är av betydelse vid telefonrådgivning : - växeln, hallå hallå

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Daniella Dascola; Sofia Franczak; [2017]
  Nyckelord :Kommunikation; Patientsäkerhet; Säker vård; Telefonrådgivning; Telefonsjuksköterska.  ;

  Sammanfattning : Bakgrund  En av sjuksköterskans kärnkompetenser är säker vård. Vårdgivare ansvarar för att bedriva ett patientsäkert arbete och se till att vårdskador inte sker. En vårdskada kan uppkomma på grund av systematiska fel eller mänskligt felhandlande. LÄS MER

 3. 13. Fysisk träning på Militärhögskolan Karlberg : Kadetternas uppfattning om de fysiska aktivitetskrav som ställs på dem under utbildningen

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Carolina Ridborn; [2017]
  Nyckelord :Träning; Fysisk aktivitet; Soldater; Militärer; Militärhögskolan Karlberg; gymnastik och idrottshögskolan; officerare; officersaspiranter; kadetter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med denna undersökning var att undersöka hur kadetterna upplevde de praktiska fysiska krav som ställs på dem under utbildningen vid Militärhögskolan Karlberg, det vill säga upplevelsen av Prestationstestet som genomförs under delkursen grundkurs (GK) fysisk träning. Det var även av intresse att undersöka vilka faktorer som påverkade resultatet på Prestationstestet. LÄS MER

 4. 14. Livet efter njurtransplantation- En litteraturstudie från patienters perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Lovisa Krig; Helena Önsten; [2017]
  Nyckelord :Kvalitativ; Livet efter njurtransplantation; Patient; Terminal njursvikt; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Njurtransplantation är det främsta behandlingsalternativet vid terminal njursvikt. Livet förändras från att patienten ofta har varit beroende av dialysbehandling flera gånger i veckan, timmar åt gången, till att förhoppningsvis få en fungerande njure. LÄS MER

 5. 15. Kvinnors kroppsuppfattning efter mastektomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Parisa Rajabion; Nasra Yasin; [2017]
  Nyckelord :mastektomi; bröstcancer; upplevelse; identitet; kvinnlighet;

  Sammanfattning : Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor som ofta kräver farmakologiska behandlingar i kombination med operation för optimal återställning. En resektion av antingen en bit av bröstet eller borttagning av hela bröstet, så kallad mastektomi är vanligt. LÄS MER