Sökning: "lära sig gånger"

Visar resultat 16 - 20 av 93 uppsatser innehållade orden lära sig gånger.

 1. 16. Kvinnors kroppsuppfattning efter mastektomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Parisa Rajabion; Nasra Yasin; [2017]
  Nyckelord :mastektomi; bröstcancer; upplevelse; identitet; kvinnlighet;

  Sammanfattning : Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor som ofta kräver farmakologiska behandlingar i kombination med operation för optimal återställning. En resektion av antingen en bit av bröstet eller borttagning av hela bröstet, så kallad mastektomi är vanligt. LÄS MER

 2. 17. Hur komplicerat är egentligen språket i matematikböcker? : - En läromedelsanalys om språklig komplexitet i tio matematikböcker för årskurs ett.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lisa Göransson; Martina Pettersson; [2017]
  Nyckelord :läromedelsanalys; kvantitativ innehållsanalys; språklig komplexitet; matematik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att analysera språkets komplexitet i tio matematikläroböcker, utgivna efter lgr11’s införande, ämnade för elever som går första terminen i årskurs ett. Metod för studien var en kvantitativ innehållsanalys. LÄS MER

 3. 18. Flera gånger om : ett multiplikationsspel testat i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Nathalieé Öberg; [2017]
  Nyckelord :automatisering; matematikautomatisering; matematikspel; matematiksvårigheter; undervisning;

  Sammanfattning : Examensarbetet har haft till syfte att undersöka om ett undervisningsmaterial, i form av ett multiplikationsspel, kan ligga till grund för att elever i årskurs 2 får ett ökat intresse att lära sig automatisera multiplikationstabell 2-5, samt multiplikationstabell 10. Genomförandet har inneburit att eleverna i en årskurs tvåa har spelat multiplikationsspelet under en sju veckors period. LÄS MER

 4. 19. Att regissera barn

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Eriksson Maria; [2017]
  Nyckelord :Regi; barnregi; film; filmkonst; personinstruktion; regissör; barnskådespelare; kortfilm.;

  Sammanfattning : I masteruppsatsen "Att regissera barn" skriver filmregissören Maria Eriksson om vad det innebär att som regissör arbeta med barn i film. Med utgångspunkt i erfarenheterna från arbetet med kortfilmen "Skolstartssorg" för hon i uppsatsen dialog med bland andra regissören Suzanne Osten, barnfilmsnestorn Catti Edfeldt och skådespelaren Maria Johansson. LÄS MER

 5. 20. Ett flippat klassrum : från ett yrkeslärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Samuel Carlsson; [2017]
  Nyckelord :flipped classroom; vocational teachers; learning styles; digital technology; flippade klassrum; yrkeslärare; lärstilar; digital teknik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur yrkeslärare som undervisar på industritekniska utbildningar reflekterar kring, flippade klassrum som undervisningsmetod. Metoden som använts i studien har varit kvalitativ och tre stycken yrkeslärare har intervjuats. LÄS MER