Sökning: "lärand"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet lärand.

 1. 1. Konflikthantering i förskolan - Förskollärarnas förhållningssätt till barns konflikter och konflikthantering

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Holmström; [2015]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering; kommunikation; lärand;

  Sammanfattning : 1. AbstractKonflikter är någonting som alltid kommer att följa oss i livet. Vi har genom vår genomfördastudie inhämtat kunskap om hur viktigt arbetet med konflikthantering är. Redan i förskolan ärdet viktigt att man lägger grunden för barnen i att behärska de konflikter som uppstår. LÄS MER

 2. 2. "Marinera eleverna i skönlitteratur!"- En fallstudie om att använda skönlitteratur i undervisningen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Irene Källberg; Camilla Jonsson; [2007]
  Nyckelord :Skönlitteratur; Undervisningssätt; Läslust; Lärand;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med examensarbete är att se vilka olika arbetsformer som används på några skolor som arbetar medvetetmed utgångspunkt från skönlitteratur. Vi vill belysa fördelar och nackdelar med dessa arbetssätt samt se hurdessa arbetsformer skapar inspiration och läslust. LÄS MER