Sökning: "lärande av djur"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden lärande av djur.

 1. 1. Levande djur i förskolan : En kvalitativ studie om hur en afrikansk jättelandsnäcka bidrar till undervisningen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Helene Pollmeier; Emmy Zetterberg; [2022]
  Nyckelord :biology; education; living animals; posthumanism; preschool; biologi; förskola; levande djur; posthumanism; undervisning;

  Sammanfattning : Studien har fokus på barns perspektiv och syftet med studien är att undersöka vad ett levande djur bidrar med i en undervisningssituation för äldre förskolebarn. Metoden som används i studien är observation av en undervisningsaktivitet med en efterföljande semistrukturerad gruppintervju. LÄS MER

 2. 2. Utomhusundervisningens möjlighet och påverkan på mellanstadieelever i ämnet biologi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Persson; [2022]
  Nyckelord :Biology; knowledge development; middle school; motivation; outdoor education; Biologi; kunskapsutveckling; mellanstadiet; motivation; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka utomhusundervisning ur ett vetenskapligt perspektiv. Vilket stöd finns det för utomhuspedagogikens påverkan på elevers lärande i biologi och även dess övriga påverkan på dem. LÄS MER

 3. 3. Uppfattningar om växtbaserad kost : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ingrid Fredriksson; Paulina Ilieva; [2022]
  Nyckelord :plant-based diet; vegan; perceptions; attitudes; TPB; interviews; health; health promotion; sustainability; Sweden; växtbaserad kost; växtbaserat; vegan; vegansk; veganskt; uppfattningar; attityder; TPB; intervjuer; hälsa; hälsofrämjande; hälsopromotion; hållbarhet; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka uppfattningar om växtbaserad kost hos vuxna i Sverige. En växtbaserad kost främjar hälsa, miljö och djurens välfärd. Semistrukturerade intervjuer baserade på teorin om planerat beteende hölls med elva individer mellan åldrarna 18 och 57 som är bosatta i Sverige. Deltagarna hade olika kostvanor. LÄS MER

 4. 4. Farm-based education : can farms and farm animals contribute to learning in accordance with the school curriculum and syllabi?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Malin Larsson; [2022]
  Nyckelord :farm-based education; educational farms; experiential learning; embodiment; embodied learning; outdoor education; animal-assisted education;

  Sammanfattning : There seems to be something missing in the modern school. An increasing number of students face difficulties in the traditional classroom setting, some cannot attend school at all, and a worrying number of students fail to leave school with approved grades, with potentially detrimental effects on their future lives. LÄS MER

 5. 5. ”Som sagt vi går runt 200 meter ner liksom och där får vi värsta biologiundervisningen varje vecka” : En kvalitativ studie om förskollärares resonemang och upplevelser kring att bedriva planerad utomhuspedagogisk undervisning inom biologi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ann-Sofie Karlsson; Linda Källberg Veijola; [2022]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; planerad undervisning; biologi; förskola;

  Sammanfattning : Förskolor i det svenska samhället har i regel nära till naturmiljö. Denna miljö kan användas som en undervisningsplats likt den innanför förskolans väggar. Barnet kan kombinera teoretisk kunskap med praktiskt utförande och skapa sig en djupare förståelse för miljön och om arter eller fenomen som bor eller existerar i den. LÄS MER