Sökning: "lärande hos patienter"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden lärande hos patienter.

 1. 1. När kroppen sviker : Patienters erfarenheter av dagligt liv med kronisk njursvikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Linda Björkner; Sanela Cehic; [2018]
  Nyckelord :chronic renal failure; crisis; life quality; patient perspective and support; kris; kronisk njursvikt; livskvalité; patientperspektiv och stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursvikt är ett växande folkhälsoproblem. Sjukdomen är allvarlig och bidrar till ökat lidande då den medför omfattande symtom, begränsar livsvärlden och kräver livsstilsförändringar. Behandlingen är komplex. LÄS MER

 2. 2. Att behöva få en andra chans i livet : En kvalitativ studie i samband med hjärttransplantation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Julia Strålman; Theresia Englund; [2018]
  Nyckelord :experiences; hearttransplantation; patients; quality of life; support; livskvalité; patienter; självbiografier; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är idag en folksjukdom och hjärttransplantation är den enda långvariga behandlingen. Sjuksköterskors omvårdnadskunnande handlar om att främja hälsa och välbefinnande hos patienten för att stärka livskvalitén. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelse i samband med en hjärttransplantation. LÄS MER

 3. 3. Huden blev min fiende : En kvalitativ litteraturöversikt ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Malin Bramstång; Sofia Lagergren; [2018]
  Nyckelord :erfarenhet; livskvalitet; malignt melanom; patient; psykologisk;

  Sammanfattning : Bakgrund:Malignt melanom är den femte vanligaste cancerdiagnosen i Sverige. En kändriskfaktor är solens ultravioletta strålning. Prognosen för överlevnad ökar genom tidig upptäckt, detär därför viktigt att arbetaförebyggande. Sjuksköterskan har till uppgift att erbjuda patienter en god vård som är personcentrerad. LÄS MER

 4. 4. Läkares erfarenheter och syn på utmattningssyndrom samt fysioterapi hos unga vuxna : -En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Linus Flood; Mathias Karelius; [2018]
  Nyckelord :physical activity; physiotherapy; mental illness; burnout; young adults;

  Sammanfattning : Background: The community health develops in a positive direction, but with an increase in mental illness simultaneously, with young adults as particularly vulnerable. This results in socioeconomic and individual disadvantages with cognitive and physiologic consequences such as chronic- and metabolic stress, insomnia and musculoskeletal pain. LÄS MER

 5. 5. Yrsel försämrar äldres livskvalitet i vardagen : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Björn Persson; Maria Törnberg; [2018]
  Nyckelord :dizziness; life context; nurse; patient; quality of life; livskvalitet; livssammanhang; patient; sjuksköterska; yrsel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Yrsel kan härstamma från olika bakomliggande orsaker och är mer vanligt förekommande hos äldre. Sjuksköterskans ansvar för personcentrerad vård spelar en viktig roll i bemötandet av patienterna. Patienterna livssammanhang och miljö är viktiga aspekter för att uppnå ökad förståelse för patienternas sänkta livskvalitet. LÄS MER