Sökning: "lärande i arbetslivet"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade orden lärande i arbetslivet.

 1. 1. "Lite grus är bra" : Komplexitetsledarskap och lärande i team

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Cecilia Lindeborg; Helena Wiberg; [2020]
  Nyckelord :Adaptivt utrymme; innovationsprocess; kollektivt lärande; komplexitetsledarskap; psykologisk trygghet; teamlärande;

  Sammanfattning : Innovationer är viktiga för organisationer som vill vara rustade för att möta olika förändringar. Den traditionella synen på ledaren som, ensam, tar rationella och korrekta beslut är inte längre funktionell. LÄS MER

 2. 2. Den Emotionella Intelligensens Betydelse I Arbetslivet : En kvalitativ studie av ledares emotionella förmågor och kompetenser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sara Alexandersson; [2020]
  Nyckelord :Emotionell intelligens; Emotionell kompetens; Ledarskap; Förmågor; Kompetenser;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka vilka förmågor och kompetenser hos ledare som medarbetare upplever har en positiv inverkan på deras arbetsprestationer och vidare om dessa går att koppla till emotionell intelligens. Studien tar utgångspunkt i emotionell intelligens som teori där Golemans (1998) kompetensteori användes som ramverk. LÄS MER

 3. 3. Förskollärarutbildningens relevans för yrkesverksamma förskollärarstudenter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Asmundsson; [2020]
  Nyckelord :förskollärarutbildning; kompetens; nytta; relevans; transfer;

  Sammanfattning : I Skolverkets (2013) beskrivning av kompetensprofilen för förskollärare går det att läsa om de förmågor en förskollärare ska kunna visa ute i förskolans verksamhet. Tillika förmågor som förskollärarutbildningar behöver kunna erbjuda sina studenter inför kommande yrkesroll och arbetsuppgifter som förskollärare. LÄS MER

 4. 4. Från medarbetare till ledare : en kvalitativ studie om kompetens och kompetensutveckling för förstagångs­ledare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Maja Berglund; Lisetta Casagrande; [2019]
  Nyckelord :Övergångar i arbetslivet; kompetens; förstagångsledare; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utforska internrekryterade förstagångs­ledares uppfattningar om vilka kompetenser som krävs för att hantera ledarrollen, samt hur organisationer kan stötta internrekryterade förstagångsledare i att utveckla dessa kompetenser. Studien är avgränsad till de internrekryterade förstagångs­­ledare, som gått från medarbetare till ledare inom samma organisation. LÄS MER

 5. 5. "Jag vill ha bil, villa och körkort”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Yvonne Silkehammar; Fadime Falk; [2019]
  Nyckelord :hinder; invandrarkvinnor; möjligheter; upplevelser; vägledning;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel, ”Jag vill ha bil, villa och körkort” är ett citat från en av invandrarkvinnorna i denna studie och är tänkt att skildra invandrarkvinnors önskemål om att få ett bättre liv i Sverige. Studien bygger på sex kvalitativa intervjuer med invandrarkvinnor från olika bakgrunder och bosättningstid i Sverige. LÄS MER