Sökning: "lärande introduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade orden lärande introduktion.

 1. 1. ATT BYGGA GEMENSKAP PÅ DISTANS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sofia Håkansson; Erica Kopp; [2021-08-05]
  Nyckelord :onboarding; praxisgemenskap; socialisation; distans; nyanställda;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att analysera hur frågan om omställningen till onboardingprocesser samt skapandet av gemenskap för nyanställda på distans diskuteras i texter inom HR-området.Teori:Studien tar utgångspunkt i Lave och Wengers teori om situerat lärande och praxisgemenskap. LÄS MER

 2. 2. “Det finns inget ont som inte har något gott med sig” : En kvalitativ studie om äldre medarbetares upplevelseav distansarbete under pågående pandemi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Lovisa Burström; Amanda Fousinette; [2021]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning; arbetsmiljö; covid-19; digitalt arbete; distansarbete; interaktion; pandemi; äldre medarbetare;

  Sammanfattning : Till följd av covid-19 pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har verksamheter behövt anpassa sig. Distansarbete har tidigare varit förknippat med en arbetsgivarförmån där arbetstagaren fick frihet att bestämma var och när arbetet utfördes. LÄS MER

 3. 3. Rehabilitering av patellofemoralt smärtsyndrom - är styrketräning av höftmuskulatur eller styrketräning av knämuskulatur mest effektivt för att minska smärta? : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Vilma Funck; Johanna Olsen; [2021]
  Nyckelord :Fysioterapi; Höftmuskulatur; Knämuskulatur; Patellofemoralt smärtsyndrom; Styrketräning;

  Sammanfattning : Abstrakt Introduktion/bakgrund: Patellofemoralt smärtsyndrom (PFSS) är ett av de vanligast förekommande orsakerna till knäsmärta och karaktäriseras av en diffus smärta vilken uppkommer vid moment som orsakar belastande stress för knäleden, vanligtvis kopplat till fysiskt aktiva individer. Tidigare studier har kopplat samman PFSS med en dysfunktion i den främre lårmuskulaturen quadriceps, men de senaste åren har studier som istället undersökt effekterna av styrketräning av höftmuskulaturen indikerat att ett träningsfokus även här kan vara fördelaktigt i behandlingssyfte. LÄS MER

 4. 4. Prevalensen av axelskador hos styrkelyftare och CrossFit-atleter : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Andreas Roth; Jens Grönberg; [2021]
  Nyckelord :Axelskada; CrossFit; Skadeförekomst; Styrkelyft; Styrketräning.;

  Sammanfattning : Introduktion: Cirka 30 % av alla idrottare oavsett idrott har någon gång under deras karriär haft skador i skulderpartiet. Inom styrkelyft och Crossfit är förekomsten av skador i skulderpartiet relativt hög. LÄS MER

 5. 5. Initialt omhändertagande av patient i cirkulatorisk chock : Nyckelfaktorer för god vård enligt intensivvårdssjuksköterskor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Anna Lång; Evelina Lundmark; [2021]
  Nyckelord :intensivvårdssjuksköterska; initialt omhändertagande; cirkulatorisk chock; patient; vård; omvårdnad; nyckelfaktorer; kritisk incident teknik;

  Sammanfattning : Introduktion: Initialt omhändertagande av patienter i cirkulatorisk chock är en komplex uppgift. Att snabbt identifiera chock och sätta in tidiga åtgärder kan vara avgörande för utgången för patienten. Intensivvårdssjuksköterskan är en del i teamet som vårdar och behandlar patienter i cirkulatorisk chock. LÄS MER