Sökning: "lärande organisationer - Vuxnas lärande"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden lärande organisationer - Vuxnas lärande.

 1. 1. Ett berikande lärande – Volontärers uppfattningar av sitt lärande i en ideell organisation

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Joanna Lundblad; [2013]
  Nyckelord :ideell organisation; informellt lärande; lärande; volontär;

  Sammanfattning : Ideella organisationer verkar utan kommersiella vinstintressen och är icke-offentliga. De spelar en viktig roll i vårt samhälle och får allt mer utrymme och uppmärksamhet. Som alla andra arbetsplatser utgör de ideella organisationerna en arena för arbetsplatslärande. LÄS MER

 2. 2. Ett retoriskt flaggskepp? Lärande och värdegrundsarbete inom organisationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Sofia Sekund; [2009]
  Nyckelord :värdegrund; lärande; organisation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en kvalitativ teoretisk litteraturstudie. Metodologiskt har den en abduktiv karaktär, och innefattar en genealogisk ansats gentemot begreppet värdegrund. Uppsatsens syfte är att undersöka om svårigheterna i att förankra värdegrundsarbete inom organisationer kan förklaras genom vuxnas lärande. LÄS MER