Sökning: "lärande organisationer dialog"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden lärande organisationer dialog.

 1. 1. Kollektivt lärande : En kvalitativ studie om hur kollektivt lärande uppstår samt ledarskapets betydelse för det kollektiva lärandet vid en statlig myndighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Linn Donnerstål; Lisa Sjödin; [2019]
  Nyckelord :collective learning; perspectives on learning; learningarenas; knowledge sharing; reflection; leadership; kollektivt lärande; perspektiv på lärande; lärandearenor; kunskapsdelning; reflektion; ledarskap;

  Sammanfattning : Organisationer är beroende av medarbetarnas unika kunskap vilket även har kommit att betraktas som den viktigaste strategiska resursen. Kunskap är även betydelsefullt för organisationers framgång och konkurrenskraftighet. LÄS MER

 2. 2. Samtal och kollektivt lärande : En observationsstudie av arbetsmötens lärandepotential

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Odileine Engquist; Kristina Forsgren; [2018]
  Nyckelord :pedagogik; kollektivt lärande; arbetsliv; arbetsplatsmöte; samspel; samtal; dialog; diskussion; debatt;

  Sammanfattning : I dagens specialiserade arbeten ställs ofta stora krav på varje medarbetares samarbetsförmåga och att åstadkomma saker tillsammans mot ett gemensamt mål eller projektutfall. En viktig arena för lärande i organisationer är arbetsmöten där människor möts för att samarbeta och hantera olika ärenden. LÄS MER

 3. 3. Dialog eller monolog? : En kvalitativ fallstudie om mellanchefers uppfattning av medarbetares delaktighet i en organisation med samverkansavtal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Tilda Ströberg; Amelie Petersson; [2017]
  Nyckelord :delaktighet; inflytande; kommunikation; organisationsförändring; samverkansavtal;

  Sammanfattning : Studien har sin utgångspunkt i mellanchefers uppfattning av medarbetarnas delaktighet i en organisation med samverkansavtal. I en kommun i södra Sverige genomfördes en sammanslagning av två mindre förvaltningar till en enda stor förvaltning. Därmed skrevs också nya lokala kollektivavtal mellan arbetstagarorganisationer och arbetsgivaren. LÄS MER

 4. 4. Processmetoden attraktivt arbete skapar förutsättningar för kollektivt lärande : Organisationer främjar - individen bär ansvaret

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Sandra Liljemid; Michelle Roberg; [2015]
  Nyckelord :Attractive work; collective learning; communication; relationic; Attraktivt arbete; kollektivt lärande; kommunikation; relationik;

  Sammanfattning : Dagens organisationer står inför stora utmaningar i att vara konkurrenskraftiga gentemot omvärlden. De mänskliga resurserna är organisationernas viktigaste faktor för att över huvud taget överleva. LÄS MER

 5. 5. Det känns som att det inte riktigt är skrivet för särskolans elever - Implementering av Lgr 11 i matematik för grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Rangstrand Hjort; Peter Sandstedt; [2015]
  Nyckelord :Grundsärskola; Implementering; Lgr 11; Lpo 94; Matematik;

  Sammanfattning : Bakgrund Grundsärskolan har kritiserats för att den har varit mer omsorgsinriktad än kunskapsinriktad. Denna kritik gav tydliga avtryck i den nya läroplanen (Lgr 11) och det är idag en uttalad ambition att kunskaperna ska bli mer centrala. LÄS MER