Sökning: "lärande tv-spel"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden lärande tv-spel.

 1. 1. Assassin’s Creed: Odyssey Discovery Tours med genetiskt och genealogiskt historiemedvetande : Virtuella guidade turer i antika Grekland som klassrumsbaserad undervisning i högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Charles Darrell; Daniel de Rooy; [2021]
  Nyckelord :Historia; Undervisning; Tv-spel; Assassin’s Creed; Antika Grekland; Lektion; Högstadie; Didaktik;

  Sammanfattning : This paper explores the possibility of using an off the shelf video game, Assassin’s Creed: Odyssey, in teaching a history class about ancient Greece. The study used a method where 7th grade students during one lesson got to experience the videogame together with two surveys about the students’ experiences learning with the video game. LÄS MER

 2. 2. Tv- och Datorspel i Undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Charles Darrell; Daniel de Rooy; [2020]
  Nyckelord :tv spel dator utblidning undervisning historia didaktik metodik lärande pedagogik grundskola;

  Sammanfattning : Målet med denna uppsats är att göra en analys om användandet av tv-spel i historisk                               undervisning. Resultatet med denna analys och diskussion är att visa på olika sätt tidigare                             forskning undersökt tv-spelochvadderasresultatblev. LÄS MER

 3. 3. "Spela och lär" : En kvalitativ studie om sociala interaktioner, lärande och tv-spelskunnighet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Frida Lindström; [2020]
  Nyckelord :video games; interaction rituals; learning processes; video game literacy; tv-spel; interaktionsritualer; lärandeprocesser; tv-spelskunnighet;

  Sammanfattning : Tv-spel är något som en signifikant andel av populationen ägnar mycket tid åt. Idag är inte tv- spel enbart något som personer har som fritidssyssla, utan kan även spelas professionellt. Vissa aspekter av tv-spel har det forskats kring, men det tycks finnas en del outforskade områden. LÄS MER

 4. 4. Speldesign för lärande : Speldesignens byggblock applicerade på musikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Oliver Augustsson; [2020]
  Nyckelord :pedagogy; games; game design; design; design theory; music; pedagogik; tv-spel; speldesign; design; designteori; musik;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbetet är undersöka hur speldesign kan användas som resurs för design av musikundervisning. I bakgrunden presenteras vad lärare, eleven och undervisningssituationen kan göra för att påverka elevers studieresultat. Därefter presenteras spel och speldesign med dess olika designgrenar och termer. LÄS MER

 5. 5. Does changing the frequency content of a reverb affect perceived emotion in a video-game?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Oscar Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Video game; audio; emotion; reverb; sound design; TV-spel; spel; ljud; ljuddesign; reverb; känsla;

  Sammanfattning : Emotion is a large part of the experience when playing video-games, and sound design can strongly influence the emotional response in players. This study is about the effect reverb, which is part of the sound design, can have on a players perceived emotion. LÄS MER