Sökning: "lärandemål"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet lärandemål.

 1. 1. Formativ bedömning i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Rebecka Bolin; [2019-03-11]
  Nyckelord :Formativ bedömning; matematik; återkoppling; lärandemål; självbedömning; kamratbedömning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några lärare arbetar med formativ bedömning i sin matematikundervisning. Frågeställningen som studien besvarar är “Vilka strategier använder grundskollärare när de arbetar med formativ bedömning i en matematikundervisning?”. LÄS MER

 2. 2. "Det ska inte vara för klurigt… inte heller för lätt” : En utvärdering av motiverande matematikuppgifter för elever i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Jennie Ståhl; Emelie Haeggman; [2019]
  Nyckelord :Achievement goal theory; attityd; lärandemål; matematik; motivation; resultatmål; self-determination theory; self-efficacy;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att undersöka vilka uppgifter i matematikämnet som elever själva valde när de gavs möjlighet. Bakgrunden till studien har sitt ursprung i en systematisk litteraturstudie med syftet att se om undervisningens utformning kan påverka elevernas motivation och attityd inför matematikämnet. LÄS MER

 3. 3. Practicing mathematical modeling in upper secondary school : An analysis of the opportunities offered by Swedish and German textbooks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Iina Kröger; [2019]
  Nyckelord :mathematical modeling; textbook; content analysis; mathematics education in Sweden; mathematics education in Germany; matematisk modellering; lärobok; innehållsanalys; matematikundervisningen i Sverige; matematikundervisningen i Tyskland;

  Sammanfattning : This study aims at investigating what opportunities mathematics textbooks used in Swedish and German upper secondary schools offer to practice modeling within the topic of mathematical analysis. The main interest of the study lies in how the textbook content relates to the national curriculum goals regarding modeling, but the Swedish and German textbooks are also compared to each other. LÄS MER

 4. 4. Lärandemålens förmedlande och mottagande inom ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Daniel Norman; [2019]
  Nyckelord :Lärandemål; inlärningsstil; sinnespreferens;

  Sammanfattning : Det finns flera studier som har undersökt om lärare förmedlar lärandemål till sina elever i ämnet idrott och hälsa, men färre har undersökt hur de förmedlas. Denna undersökning fokuserar därför på att ta reda på hur lärandemålen förmedlas till eleverna i ämnet. LÄS MER

 5. 5. Bygga svenska i praktiken

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mona Baker; [2019]
  Nyckelord :Bedömning; Bygga svenska; nyanlända elever; språkutveckling; svenska som andraspråk; undervisning;

  Sammanfattning : Bygga svenska är ett nytt bedömningsmaterial som publicerades av Skolverket år 2017. Syftet med materialet är att stödja lärare som undervisar nyanlända elever på bland annat språkintroduktionsprogrammet i sin bedömning av språkutveckling. LÄS MER