Sökning: "lärandemodeller"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet lärandemodeller.

  1. 1. KLINISKT TRÄNINGSCENTRUM : En reflekterande lärandemodell som kan vägleda novisen till att bli expert

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Sofie Andersson; Hanna Sjögren; [2017]
    Nyckelord :KTC; lärandemodell; reflektion; simulering; sjuksköterskestudent;

    Sammanfattning : Bakgrund: Kliniska träningscentrum (KTC) där studenter får träna i simulerad vårdmiljö har utvecklats på svenska universitet. Lärandemodellen har målet att sjuksköterskestudenterna ska sammankoppla teoretisk och praktisk kunskap samt tillhandahålla ett reflekterande förhållningssätt. LÄS MER