Sökning: "lärandeprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade ordet lärandeprocess.

 1. 1. ”Det finns ingen lösning! Jag vet ju inte hur mycket hö hästen har” : En empirisk studie om elevers svårigheter med tal i bråkform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Rebecca Karlsson; Almin Skoric; [2020]
  Nyckelord :Tal i bråkform; Lesson Study; Heddens teori;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker vilka svårigheter elever har med tal i bråkform och vad forskning säger är bra metoder för att undvika dessa. Syftet har besvarats med hjälp av relevant litteratur samt genom en Lesson Study som har genomförts i årskurs 4. LÄS MER

 2. 2. ”Ät bröd med clave”! - En studie om min lärandeprocess för att lära mig spela rumba-clave med vänster fot och samtidigt spela congas obehindrat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Jorge Garcia; [2019-10-02]
  Nyckelord :Clave; Rumba-clave; Congas; Trummor; Afrokubansk musik; Slagverk; Kuba; Världsmusik;

  Sammanfattning : I denna studie utforskar jag den lärandeprocess där jag eftersträvar att automatisera rumba- clave i min vänstra fot och samtidigt kunna spela congas obehindrat. Studien ämnar identifiera vilka utmaningar jag stöter på i processen, men också kartlägga vilka övningar som hjälper mig i processen. LÄS MER

 3. 3. Modersmålsundervisningen i arabiska Möjligheter, Utmaningar och glädjeämnen sett ur olika perspektiv på ett urval av grundskolor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jihad Khalil; [2019-03-28]
  Nyckelord :Modersmål; modersmålsundervisning; hemspråk; flerspråkighet; sociokulturell;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med detta arbete är att med en intervjuundersökning få kunskap om hur arabiska modersmålslärare, elever och rektorn till modersmålsenheten i en västsvensk kommun upplever modersmålsundervisningen. Vilka fördelar, svårigheter, utmaningar och framgångsfaktorer uppstår i samband med detta uppdrag?Teori:Studien om modersmålsundervisning utgår från en sociokulturell teori. LÄS MER

 4. 4. Ta lektioner och öva : En självstudie i hur man lär sig spela saxofon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Wiktor Matslova; [2019]
  Nyckelord :Design theory; music teacher; saxophone; video observations; practice; learning process.; Designteori; musiklärare; saxofon; videoobservation; övning; lärandeprocess;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att hjälpa lärare och elever att bättre förstå hur man lär sig spela ett nytt instrument. Med hjälp av videodokumenterade tillfällen och loggboksanteckningar granskas lärandet under tio veckor där målet är att bemästra saxofon så bra som möjligt. LÄS MER

 5. 5. Existentiella Möten : Att bemöta barns existentiella frågor och upplevelser på förskolan

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Annika Kollberg; [2019]
  Nyckelord :lifequestions; childrens existential questions; responding; fronesis; praxis; scientific discourse; religion; signature spirituality; livsfrågor; barns existentiella frågor; bemötande; fronesis; praxis; naturvetenskaplig diskurs; religion; möten; signature spirituality;

  Sammanfattning : Denna essä utgår ifrån fyra gestaltningar av mitt eget dilemma i relation till bemötande av barns existentiella frågor på förskolan. Detta följs upp med fältstudie på en förskola som undersöker andra pedagogers bemötande. Gestaltningarna och fältstudien ställs mot existensfilosofiska teorier och svensk och engelsk forskning. LÄS MER