Sökning: "lärandeprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade ordet lärandeprocess.

 1. 1. Modersmålsundervisningen i arabiska Möjligheter, Utmaningar och glädjeämnen sett ur olika perspektiv på ett urval av grundskolor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jihad Khalil; [2019-03-28]
  Nyckelord :Modersmål; modersmålsundervisning; hemspråk; flerspråkighet; sociokulturell;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med detta arbete är att med en intervjuundersökning få kunskap om hur arabiska modersmålslärare, elever och rektorn till modersmålsenheten i en västsvensk kommun upplever modersmålsundervisningen. Vilka fördelar, svårigheter, utmaningar och framgångsfaktorer uppstår i samband med detta uppdrag?Teori:Studien om modersmålsundervisning utgår från en sociokulturell teori. LÄS MER

 2. 2. Ta lektioner och öva : En självstudie i hur man lär sig spela saxofon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Wiktor Matslova; [2019]
  Nyckelord :Design theory; music teacher; saxophone; video observations; practice; learning process.; Designteori; musiklärare; saxofon; videoobservation; övning; lärandeprocess;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att hjälpa lärare och elever att bättre förstå hur man lär sig spela ett nytt instrument. Med hjälp av videodokumenterade tillfällen och loggboksanteckningar granskas lärandet under tio veckor där målet är att bemästra saxofon så bra som möjligt. LÄS MER

 3. 3. Är vi fast i snöspåret eller rör vi oss framåt? : En studie av Stockholms stads trafikkontor, Trafikverket och Stockholms länsstyrelses lärandeprocess efter snöhanteringen 5 december 2012 och 8–9 november 2016.

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Emine Korkmaz; [2019]
  Nyckelord :krishantering; snöhantering; lärandeprocess; kollektivt lärande; samverkan; snö; Stockholms stad; Trafikverket; Stockholms länsstyrelse; Samverkan Stockholmsregionen;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to use Birkland’s (2009) theory about crisis induced learning to see how the collective learning process has worked for the three actors Stockolms Stads Trafikkontor, Trafikverket and Stockholms länsstyrelse after the two large cases of snow falls 2012 and 2016. I found that there was a need for this study as there are very few studies done that focus on how collective learning works in collaborating organisations despite of the fact that it is an important factor for a strong crisis management capability. LÄS MER

 4. 4. Vad kommer i höst? : En undersökning om hur lärarstudenter upplever sina färdigheter i att bedriva formativ bedömning i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Claes Knutsson; [2019]
  Nyckelord :Formative assessment; SOC; subject student teachers; assessment; Formativ bedömning; KASAM; ämneslärarstudenter; bedömning;

  Sammanfattning : Samhället idag har på senare tid fått en förändrad syn på kunskap och i förlängningen vilka sorts kunskaper dess medborgare ska besitta. Idag efterfrågas medborgare besitta mer än bara kunskaper, samhället efterfrågar utbildning för att dess medborgare ska kunna agera i den snabba takt samhället utvecklas i. LÄS MER

 5. 5. Laborationer i ämnet biologi : Gymnasieelevers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktikMittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Heli Uronen-Hansson; [2019]
  Nyckelord :Laborationers syfte; formativ bedömning; betygsättning; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur gymnasieelever värderar laborationer i biologiundervisningen. Mer specifikt undersöktes vilka mål och syften med laborativt arbete som lyfts fram av eleverna själva. Vidare studerades elevers syn på formativ bedömning av laborationer som stöd i sin lärandeprocess. LÄS MER