Sökning: "lärandeprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade ordet lärandeprocess.

 1. 1. Det är deras värld : En intervjustudie om digitala verktyg och lärande i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alice Petersson; Isabella Wahlund Hansson; [2020]
  Nyckelord :Digital tools; learning process; learning; digitizing; physical education; teachers; sociocultural perspective; Digitala verktyg; lärandeprocess; lärande; digitalisering; idrott och hälsa; lärare; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Efter ett beslut från regeringen blir skolan allt mer digitaliserad. Digitala verktyg bör dock fylla en funktion för elevernas lärandeprocess. LÄS MER

 2. 2. Samspel mellan lärares ledarskap och disciplin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :amani kasem; [2020]
  Nyckelord :ledarskap; matematiklärare; disciplin; ordning och reda; arbetsro;

  Sammanfattning : Examensarbetet handlar om lärarens ledarskap roll i skapandet av disciplin i klassrummet och hur matematiklärare upplever brist på disciplin och arbetsro i förhållande till lärare i andra ämnen samt hur de agerar och går tillväga i olika situationer. Studien lyfter även fram vilken inverkan brist på disciplin och arbetsro har på elevers lärande, sociala relationer och fostran. LÄS MER

 3. 3. ”Det finns ingen lösning! Jag vet ju inte hur mycket hö hästen har” : En empirisk studie om elevers svårigheter med tal i bråkform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Rebecca Karlsson; Almin Skoric; [2020]
  Nyckelord :Tal i bråkform; Lesson Study; Heddens teori;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker vilka svårigheter elever har med tal i bråkform och vad forskning säger är bra metoder för att undvika dessa. Syftet har besvarats med hjälp av relevant litteratur samt genom en Lesson Study som har genomförts i årskurs 4. LÄS MER

 4. 4. Upptäckandet av det okända : En autoetnografisk studie om lärande och kreativitet inom programvaror för kreativt skapande

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Petter Ljungdahl; [2020]
  Nyckelord :Lärande; Kreativitet; TouchDesigner; Human Computer-Interaction; Handlingserbjudanden; Flow;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur lärandeprocesser och kreativa skapandeprocesser kan utvecklas i synergi med varandra med fokus på arbete inom programvaror för kreativt skapande. Detta med syftet att bidra med värdefulla insikter kring hur inlärning av programvaror för kreativt skapande kan struktureras för att kunna gynna både lärandeprocesser och skapandeprocesser på ett så bra sätt som möjligt. LÄS MER

 5. 5. LÄRA UT KREATIVITET : Hur mellanstadielärare i sin undervisning kan bidra till att utveckla elevers kreativitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Evelina Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :kreativitet; lärandeprocess; utbildning; mellanstadie;

  Sammanfattning : Enligt Skolverket (2011) är det skolans uppdrag att utveckla elevers kreativitet. Ändå saknas konkreta förslag på hur detta ska implementeras. I samband med arbetet med en masteruppsats 2016 undersökte författaren av denna studie elevers kreativitet på mellan- och högstadiet vid en skola i Uppsala (Lundqvist, 2016). LÄS MER