Sökning: "lärandestrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet lärandestrategier.

 1. 1. Development of teaching environment and teaching methods in the subjects of art

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Felix toll; [2019]
  Nyckelord :teaching environment; teaching methods; creativity; interactive teaching; interactive learning;

  Sammanfattning : Bildämnet är ett ämne med starka traditioner som i spår av digitaliseringen genomgår en större reformering. Denna reformerande process tog sin början i införandet av läroplan lgr 11 och fortsätter nu med införandet av lgr 18. LÄS MER

 2. 2. Kooperativt lärande för elever i språklig sårbarhet : En studie baserad på verksamhetspraxis

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Cheryl Frode; Sara Pålsson; [2019]
  Nyckelord :Cooperative learning; linguistic vulnerability; inclusion; language development; language impairment; Kooperativt lärande; språklig sårbarhet; inkludering; språkutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker några pedagogers upplevelser av hur kooperativt lärande fungerar för elever i språklig sårbarhet. Syftet med studien är att undersöka hur några pedagoger uppfattar det kooperativa lärandets möjligheter och hinder för elever i språklig sårbarhet. LÄS MER

 3. 3. Hur lärare kan arbeta med problemlösningsuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Isabelle Findelius Jämsén; Frida Nilsson; [2018]
  Nyckelord :methods; primary school; problemlösning; strategier; teaching;

  Sammanfattning : Första argument för studien är att problemlösning tar liten plats i undervisningen. Argument två för studien är att när olika lösningar synliggörs blir eleven uppmärksam på att det finns flera sätt att lösa problem. LÄS MER

 4. 4. Hur arbetar lärare med studieteknik och lärandestrategier? : En kvalitativ studie om hur en lärares strategier överrensstämmer med psykologisk forskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Martin Sjöstrand; Ylva Schwartz; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att bristande lärandestrategier kan ligga till grund för elevers svårigheter att nå målen i skolan (Dunlosky, Rawson, Marsh, Nathan, Willingham, 2013). Syftet med studien var att undersöka hur lärare arbetar med studieteknik och lärandestrategier i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Identitetsskapande genom en teoretiskt förankrad historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexander Beyer; [2018]
  Nyckelord :Identitetsskapande; historiemedvetande; historiedidaktik; identitet; identitetskonstruktion; kulturell identitet; lärandestrategier; värderingar; värderingsskapande; värderingsutveckling;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt ämnar att granska vilka implikationer lärares förhållningssätt har för elevers identitetsutveckling samt identifiera vilka effekter historieundervisning har för elevers värderings- och identitetsskapande om den är förankrad i relevant teori. Frågeställningarna som denna kunskapsöversikt behandlar är: i) Vilken inverkan har historielärarens inställning till elevens värderings- och identitetsskapande? ii) Hur påverkas elevens värderings- och identitetsskapande genom tillämpningen av historiedidaktiska teorier i undervisning? För att finna ett adekvat underlag till arbetet gjordes en systematisk sökning av nyckelord med relevans för frågeställningarna, i databaser med tydliga pedagogiska inriktningar: SwePub, Libsearch, ERIC och Google Scholar. LÄS MER