Sökning: "lärarattityder"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet lärarattityder.

 1. 1. "Skaka hand, kramas, kindpussas eller dunka varandra i ryggen (grabbkramas)?" : En kvalitativ intervju- och läroboksanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Jessica Lyckman; Jessica Abenius; [2019]
  Nyckelord :yrkes- och studieförberedande program; läroboksanalys; Svenska 1; lärarattityder; yrkeselever; Skönlitteratur; mångfald; mångkultur; interkulturalitet; inkludering; kanon; västerländsk kanon;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet har en läroboksanalys gjorts på två läroböcker, Svenska impulser 1 (2017) och Svenska impulser för yrkesprogrammen (2012). Syftet med examensarbetet är att se vilka skillnader som finns i de undersökta läroböckerna och om innehållet överensstämmer med läroplanen. LÄS MER

 2. 2. Educational Approaches & Strategies for ESL Teaching in Swedish Compulsory Schools

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jesper Lindberg; [2019]
  Nyckelord :English as a second language; second language teaching and learning; teacher attitudes; bilingual education; educational strategies; educational approaches; Engelska som andraspråk; lärande och inlärning; lärarattityder; tvåspråkig utbildning; strategier för lärande; närmanden för lärande;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate what educational approaches and strategies that are used by five teachers of English as a second language (ESL) and how they differ between three different schools. This was done through reviewing literature about educational approaches and strategies in ESL and analyzing the responses from a questionnaire given to five teachers in grades seven to nine at three different schools. LÄS MER

 3. 3. Grannspråksundervisning - svensklärarens dåliga samvete : En kvalitativ intervjustudie med fyra svensklärare på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Malin Skoland Jansson; [2018]
  Nyckelord :Neighbouring languages; teaching neighbouring languages; Nordic languages; teacher attitudes; high school; upper secondary school; grannspråk; grannspråksundervisning; nordiska språk; lärarattityder; gymnasieskolan; Nabospråk; nabospråksundervisning; nordiske språk; lærerholdninger; videregående;

  Sammanfattning : Deklarationen om nordisk språkpolitik syftar till att stärka grannspråksförståelsen i Norden och i det arbetet spelar skolan en roll genom svenskundervisningen. Trots deklarationen har grannspråksundervisningen i svensk skola kallats svensklärarens dåliga samvete och Sverige har fått kritik för att inte arbeta nog med detta inom skolan för att möta målen. LÄS MER

 4. 4. Isbitar smälter inte - De ändrar bara form

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erik Drottman; Carl Nilsson; [2018]
  Nyckelord :språkinriktad undervisning; språkdidaktik; lärarattityder; läsförståelse; begreppsförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med den här kunskapsöversikten är att undersöka hur man med hjälp av språkinriktad undervisning kan påverka elevers förmåga att ta till sig naturvetenskaplig kunskap. Vi har valt att avgränsa oss till gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. Att använda engelska i undervisningen : En empirisk studie om hur mycket det engelska språket används ochpå vilket sätt under engelsklektioner i årskurs 2 och 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Amber Olsson; [2017]
  Nyckelord :Engelska språkinlärning; engelska för yngre åldrar; muntlig kommunikation i engelska; lärarattityder; english language learners; english communication; teachers’ attitudes.; Engelska språkinlärning; engelska för yngre åldrar; muntlig kommunikation i engelska; lärarattityder; english language learners; english communication; teachers’ attitudes.;

  Sammanfattning : Engelskan har en stor påverkan i det svenska språket och i det svenska samhället idag. Många elever kan därför redan ha ett ordförråd i engelska när de börjar skolan, från till exempel film eller spel. LÄS MER