Sökning: "lärare it"

Visar resultat 1 - 5 av 2818 uppsatser innehållade orden lärare it.

 1. 1. Att kunna vara sig själv och vara okej med det

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Pernilla Abrahamsson; [2021-10-14]
  Nyckelord :Psykologisk säkerhet; psychological safety; tillit; learning zone; sårbarhet; delaktighet;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie om psykologisk säkerhet i näringsliv och skola. Syftet med studien är att undersöka hur lärare i skolan respektive medarbetare och chefer i näringslivet resonerar kring begreppet psykologisk säkerhet samt att ta reda på vilka likheter och skillnader som finns mellan dessa olika verksamheter. LÄS MER

 2. 2. Universitetsstudier med dyslexi: erfarna universitetslärares perspektiv på undervisning och stöd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Aurela Balaj; Sara Garib; [2021-08-10]
  Nyckelord :Dyslexi; Högre utbildning; Undervisning; Stöd; Tematisk analys; Dyslexia; Higher Education; Teaching; Support; Thematic analysis;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to find out how university teachers' reason and act regarding adjustments and support for students with dyslexia. A qualitative method was used and data were collected via semi-structured interviews with seven university teachers at various universities and institutions in Sweden. LÄS MER

 3. 3. REFORM ELLER ILLUSION?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Alva Lindholm; Embla Gunnarsdottir; [2021-08-05]
  Nyckelord :reform; sex- och samlevnadsundervisning; lärare;

  Sammanfattning : Syfte:The purpose of this study is to attain a more comprehensive understanding of the underlying issues that teachers face in conducting sex education. Further the study aims to examine problems that can arise and remain following the implementation of the new educational reform meant to amend the general lack of quality and equivalence in quality of sex education between schools in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Online teaching methods effectiveness in students’ focus retention and lecture enjoyment

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oliver Lillberg; Erik Kongpachith; [2021]
  Nyckelord :Eye tracking; Education; Online Lectures; Cognitive Load; Learning; PowerPoint; Chalk board; Ögonspårning; Utbildning; Online Föreläsningar; Kognitiv belastning; PowerPoint; Svarta tavlan;

  Sammanfattning : Online teaching has become more common during the past decades as technological advancements provide new education possibilities. New technology also gives teachers new ways to conduct teaching. Today, there are many different teaching methods which can be utilized. LÄS MER

 5. 5. Gymnasielärares tolkning och implementering av jämställdhet under lektioner i idrott och hälsa.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elsa Gudrunsdotter; André Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Jämställdhet; idrott och hälsa; ramfaktorteori; läroplansteori;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats var att få en ökad förståelse för hur jämställdhet tillämpas under lektioner i idrott och hälsa på gymnasiet. Detta görs genom att söka svar på frågorna: Hur ger gymnasielärare i idrott och hälsa uttryck för innebörden i begreppet jämställdhet? På vilket sätt upplever dessa lärare att de undervisar utifrån ett jämställdhetsperspektiv? Vilka ramar i undervisningen upplever lärarna möjliggör eller begränsar arbetet med jämställdhet? Metod För att besvara frågeställningarna har kvalitativa semistrukturerade intervjuer gjorts med fyra gymnasielärare i idrott och hälsa som var i åldrarna 27–53 år. LÄS MER