Sökning: "lärare problemformulering"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden lärare problemformulering.

 1. 1. Ledarskapets påverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse : Ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Isabell Söderlund; [2020]
  Nyckelord :Arbetstillfredsställelse; ledarskap; pedagogisk påverkansprocess;

  Sammanfattning : Medarbetarens arbetstillfredsställelse är ett centralt ämne och har fått alltmer uppmärksamhet av både arbetsgivare och forskare. På dagens arbetsplatser utförs undersökningar i form av enkäter eller liknande för att ta reda på de anställdas upplevelser av ledarskapet, arbetsuppgifter, arbetsmiljön och tillgängligheten av kompetensutveckling. LÄS MER

 2. 2. Ledarskapets påverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse : Ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Isabell Söderlund; [2020]
  Nyckelord :Arbetstillfredsställelse; ledarskap; pedagogisk påverkansprocess;

  Sammanfattning : Medarbetarens arbetstillfredsställelse är ett centralt ämne och har fått alltmer uppmärksamhet av både arbetsgivare och forskare. På dagens arbetsplatser utförs undersökningar i form av enkäter eller liknande för att ta reda på de anställdas upplevelser av ledarskapet, arbetsuppgifter, arbetsmiljön och tillgängligheten av kompetensutveckling. LÄS MER

 3. 3. Designfasens inverkan för cirkulär omställning : ur ett materialförvaltningsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Karin Holmberg; Malin Zennertun; [2020]
  Nyckelord :Design för återvinning; materialoptimering; textilåtervinning; cirkulär affärsmodell; blandmaterial.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka val under designfasen som kan öka återvinningsbarheten och resursförvaltandet av en textil produkt. Arbetet utförs i ett samarbete med ett företag för att vidareutveckla en tröja i blandmaterial ur deras kärnkollektion. LÄS MER

 4. 4. Lärares syn på problemformuleringar inom matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Dan Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :wording; mathematics; perceptions; thematic analysis; problemformulering; skriftliga prov; matematik; uppfattning; tematisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att försöka finna och beskriva lärares syn på problemformuleringar inom matematik och specifikt hur lärarna anser att det inverkar på elevers förmåga att redovisa sitt kunnande vid skriftliga matematikprov. Studien görs på gymnasienivån. LÄS MER

 5. 5. Organisatorisk och social arbetsmiljö i svenska utlandsskolan i Spanien : En kvalitativ intervjustudie om åtta grundskolelärares upplevelser

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Caroline Liljestrand; [2018]
  Nyckelord :Organizational and social work environment; teacher; foreign school; Organisatorisk och social arbetsmiljö; lärare; utlandsskola;

  Sammanfattning : Problemformulering: En stor andel av lärare upplever stress och i Sverige är många lärare sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Ett flertal aspekter i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är associerade med ohälsa bland lärare enligt tidigare forskning. LÄS MER