Sökning: "lärarens undervisningsmetoder"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden lärarens undervisningsmetoder.

 1. 1. Anledningar som leder till att eleverna slutar studera modersmålet i Göteborg Stad En intervjustudie med tio lärare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Qassim Yousif AL-IDHAM; [2020-01-07]
  Nyckelord :Modersmålsundervisningen; flerspråkighet; kunskapsutvecklande undervisning; andraspråksinlärning; skolans organisation; familjesamarbete; nyanlända elever; pedagogisk kompetens;

  Sammanfattning : Syftet:De sista åren har lärarna på språkcentrum Göteborg Stad uppmärksammat, att flera elever har slutat studera modersmålet, vilket lärarna tycker är ett riktigt problem för kommunen och hela landet i övrigt. Tvåspråkiga elever är en vinst för landet, genom att få en tvåspråkig generation i det svenska samhället. LÄS MER

 2. 2. För- och nackdelar med vanligt förekommande undervisningsformer i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ali Arez; Bano Mariam; [2020]
  Nyckelord :Arbetssätt; Enskilt arbete; Grundskolan; Grupparbete; Katederundervisning; Matematikundervisning; Undervisningsmetoder; Undervisningsformer;

  Sammanfattning : I den här kunskapsöversikten presenteras tre undervisningsmetoder, katederundervisning, enskilt arbete och grupparbete som förekommer regelbundet på våra verksamhetsförlagda utbildningsskolor. Vårt syfte är att ta reda på vad forskning har att säga kring dessa metoder i förhållande till matematikundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Läsutvecklande arbete genom olika metoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Mårtensson; Maria Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Högläsning; lärarens förhållningssätt; lässtrategier; läsutveckling; textsamtal; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur fem verksamma lärare väljer läsinlärningsmetod, hur de motiverar sina metodval samt vad som anses främja elevers läsutveckling. De teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för analysen av vårt resultat är det syntetiska- och analytiska perspektivet på läsinlärning, Reciprocal Teaching, litterära föreställningsvärldar samt stöttning. LÄS MER

 4. 4. Vikten av motivation i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Safia Abuadas; [2020]
  Nyckelord :Lärarentusiasm; matematikundervisning; motivation; primary school; stöd.;

  Sammanfattning : Enligt mina erfarenheter är problemet att eleverna tycker att matematiklektioner är tråkiga, och på grund av detta kan de inte koncentrera sig under genomgången eller instruktioner för olika uppgifter. Syftet med detta arbete är att undersöka påverkan av motivation över elevernas mottagande av matematikämnet. LÄS MER

 5. 5. Undervisningsmetoder inom division : En systematisk litteraturstudie om divisionsundervisning på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Moa Wåhlin; Gustav Johansson; [2020]
  Nyckelord :Division; undervisningsmetoder; matematik; lågstadiet; kritiska aspekter;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie undersöker olika undervisningsmetoder inom division. Syftet med studien är att synliggöra olika undervisningsmetoder inom division samt de kritiska aspekter som finns vid undervisning av division. LÄS MER