Sökning: "lärares administrativa uppgifter"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden lärares administrativa uppgifter.

 1. 1. Matematiklärares användning av lärplattformar vid bedömning : En undersökning av gymnasielärares arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Andreas Bölin; Erik Tingsborg; [2019]
  Nyckelord :digital learning platforms; Learning Management System; Student Information System; assessment; teacher’s perspective; digitalization; lärplattform; Learning Management System; Student Information System; bedömning; lärarperspektiv; digitalisering;

  Sammanfattning : Svenska skolan digitaliseras och fler skolor använder digitala lärplattformar för att hantera allt ifrån administrativa sysslor till kommunikation kring specifika uppgifter mellan lärare och elev. Dessa lärplattformar följer inga statliga direktiv eller kravspecifikationer, utan utformning styrs av skolledningens uttryckta behov. LÄS MER

 2. 2. Lärares upplevda arbetsbelastning inom vuxenutbildning – en kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fredrik Otterdahl; [2017]
  Nyckelord :Teacher; workload; education; lean; hoshin kanri; Lärare; arbetsbelastning; utbildning; lean; hoshin kanri;

  Sammanfattning : Omfattande litteratur pekar på lärares arbete och dess ökade arbetsbelastning och stress. Lärare känner att de får mer administrativa uppgifter och mindre undervisningstid, detta upplever lärare påverka elevernas undervisning negativt. Lärare förväntas ta på sig ansvar och roller de tidigare inte haft. LÄS MER

 3. 3. Psykosocial arbetsmiljö och lärarens vardag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier

  Författare :Maria Åkerwall; Morgan Johansson; [2015]
  Nyckelord :Teachers; work strain; demands; risks; stress; qualitative method; health; psychosocial work environment.; Lärare; arbetsbelastning; krav; risker; stress; kvalitativ metod; hälsa; psykosocial arbetsmiljö.;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har det diskuterats mycket i valdebatter och press om skolan och lärares arbetssituation. Resultaten för svensk skola har sjunkit i internationella undersökningar och brist på behöriga lärare har blivit vanligare (OECD, 2015). LÄS MER

 4. 4. Aktivt systematiskt förbättringsarbete : – Möjligheter till ökad trivsel och bättre hälsa bland lärare?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nina Behr; [2013]
  Nyckelord :ohälsa; lärare; aktivt systematiskt förbättringsarbete; långtidssjukskrivningar;

  Sammanfattning : Denna studie har en kvalitativ ansats där gymnasielärare intervjuades angående sin arbetsmiljö. Syftet var att undersöka vad lärare anser skapar ohälsa i sin arbetsmiljö samt undersöka hur dessa upplevda orsaker svarade mot ett system av aktivt systematiskt förbättringsarbete som främst används inom industrin. LÄS MER

 5. 5. Synen på generell lärarkompetens i Läroplanen för grundskolan (Lgr 11) : en textanalys

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Marta Mesaros; [2013]
  Nyckelord :lärarkompetens; Läroplan för grundskolan; Lgr11; grundskollärare; Social Sciences;

  Sammanfattning : Statliga utredningar tillskriver lärare fullt ansvar för elevutfall och de låga resultaten och satsar därför på att höja lärarkompetens. Eftersom läroplanen är ett statligt styrdokument är det befogat att anta att grundskolans läroplan Lgr11 är det dokument som bestämmer vilken lärarkompetens som behövs för att undervisa i grundskolan med de uppsatta målen och riktlinjerna. LÄS MER