Sökning: "lärares förhållningssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 832 uppsatser innehållade orden lärares förhållningssätt.

 1. 1. Närvarande möjliggörare eller begränsad helikopterlärare.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Madelene Engblom; Linn Mellbin Holmberg; [2024-02-21]
  Nyckelord :barns aktörskap; fritidshem; lärare i fritidshem; förhållningssätt; barndomssociologi; intervju och observation.;

  Sammanfattning : Fritidshemmet ska enligt ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet” (Lgr22, 2022, s.25) stimulera barnens utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Barn behöver dels ges utrymme att vara sina egna aktörer med tillräckligt mycket fri tid och fri lek. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som främjar eller hindrar differentiering i ämnet matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Fatima Krayem; [2024]
  Nyckelord :Differentiering; matematik; undervisning; grundskola; förmågasgrupper;

  Sammanfattning : Ett av de kärnämnena i grundskolan är matematik. Lärare har uppgiften att organisera sinundervisning på ett sätt som passar alla i klassen, oavsett elevernas förmågor och förutsättningar. Detta uppnås genom differentierad undervisning. LÄS MER

 3. 3. Att undvika eller omfamna kontroverser : En intervjubaserad studie om lärares förhållningssätt till att undervisa omIsrael-Palestina konflikten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nise Bilge; [2024]
  Nyckelord :Controversial issues; Israel-Palestine conflict; Teachers approaches; Social science studies;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how social science teachers teach about controversial issues with an emphasis on the Israel-Palestine conflict. The method applied is qualitative semi-structured interviews. The theoretical framework consists of Diana E. LÄS MER

 4. 4. Hur samtalar du? : En litteraturstudie om lärares undervisningsstrategier i arbetet med litteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Alice Jonsson; Josefine Kalén; [2024]
  Nyckelord :Literature; literature conversations; teaching strategies; literature circle; reading aloud; Litteratur; litteratursamtal; undervisningsstrategier; litteraturcirkel; högläsning;

  Sammanfattning : Litteraturstudiens syfte är att undersöka lärares undervisningsstrategier och förhållningssätt samt hur det påverkar elevers lärande i arbetet med litteratursamtal. Frågeställningarna som studien har avser att undersöka tidigare forskning, dess resultat samt hur det påverkar lärandet hos elever i åldrarna tre till elva år. LÄS MER

 5. 5. Idrottsundervisning på språkintroduktionsprogrammet : En kvalitativ studie om idrottslärares upplevelser av att undervisa nyanlända elever

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Jonathan Mattsson; Astrid Herminge; [2024]
  Nyckelord :language introduction; physical education; physical education teacher; heterogeneity; newly arrived; context; approach; co-existence; co-operation; språkintroduktion; idrottsundervisning; idrottslärare; heterogenitet; nyanlända; sammanhang; förhållningssätt; sam-varo; sam-verkan;

  Sammanfattning : The present study deals with teachers' experiences and perceptions of physical education for newly arrived students at the language introduction programme. The study's questions deal with what the teachers see as central to the teaching of physical education and health at language introduction, as well as what challenges and opportunities they highlight in relation to the teaching. LÄS MER